Zutphensestraatweg

 

ONEVEN NUMMERS


Zutphensestraatweg 1, Café

1884             Café De Zon, Wed. H. van Tent

1890             Café Wolbrink  (Café en Theetuin), J. Wolbrink

1916             Café De Zon (Café en Theetuin), J.H. Pos

1932             Café Vendrik, Mej. J.C. Vendrik

1937             verbouwing café (J.M. Pos)

1950             Café Pos, Jaap Pos

1974             Café Melchert, A. Melchert

1978             Postiljon Pub, Van Barneveld

1981             Eetcafé De Wagerij, E. en H. Steinvoort

199?             Eetcafé De Wagerij, ?

200?             Eetcafé De Wagerij, ?

2010             Café-Rest. Burgemeester van Dieren, Frank Bolderman

2014             Café-Rest. Burgemeester van Dieren, ?


Zutphensestraatweg 1b, pand is afgebroken en vervangen

19??             koetshuis en koetsierswoning Hr. Lammers

±1915-1938 theetuin van café ernaast

1930             Garage en tankstation A.D.H. Stevensadvertentie 1931


1947             verplaatsen 2 garages (Aug. Stevens)

1948             bouw garage met werkplaats (A. Stevens)

1968             Garage en tankstation Stevens, Hr. Piet van Miltenburg

197?             Fiat-Garage Bob Van Gessel

1994             Meubelmaker Hordijk

1998-heden  Meubelmaker en -handel Geber


Zutphensestraatweg 3, vroeger een villa, heette waarschijnlijk ook Rustoord,

                                     afgebroken ±1892

1857              getrouwd: Mr. W.F. Vriese en S.A.B. Douairière Baronesse van Welderen-

                      Rengers, geb. Buma

184?              Heer H. Tegelaar en mevr. Tegelaar-Reinders

                      Dhr. Tegelaar (1790-1885) was een gepensioneerd majoor, en vocht in

                      het leger van de toenmalige Koning van Holland, Lodewijk Napoleon.

                      Hij vocht in de veldslag bij Waterloo en in de oorlogen met Spanje en

                      Rusland. Hij was drager van vele onderscheidingen en in Nederland

                      ontving hij de Militaire Willemsorde.

                      Enkele jaren na zijn pensionering (in 1840) ging hij in Dieren wonen.

19??              Familie Cohen, voorganger Joodse Gemeente Dieren

1939-±1950? familie (Jo) Lentink, vervoerder (paard en wagen in koetshuis van nr. 5).

1950±            nieuwbouw woning

1968?            Piet en Miep van Miltenburg

197?              familie Van Gessel

1997±            C. van Deelen, aannemer

1999              M. van der Kamp (systeemarchitect) en W. van Gijssel (tuinontwerper)

2014              woonhuis   


Zutphensestraatweg 5, Villa Rustoord, nu De Oude Plataan

1893              bouw huis in opdracht van Wed. A.J. Kuijk-Werff

                      Architect H.J. Evers, Ellecom

                      Bewoner: Mej. H.W. Kuijk (stief-kleindochter van dhr. Tegelaar, bewoner

                      van de villa op nr. 3, en dochter van dhr. J. Kuijk en

                      mevr. A.J. Kuijk-Werff)

1919              Mej. Henriette Kuijk, ongetrouwd, schenkt bij testament haar huis en

                      koetshuis aan de NPB (Nederlandse Protestanten Bond).

                      De NPB maakt van de villa een rusthuis voor alleenstaande oudere

                      dames van gegoede huize. Er waren 5 gastenkamers, een kamer voor

                      de dienstbode voor-dag-en-nacht (boven de hoofdingang) en enkele

                      kamers voor het gezin Boshart (4 personen). Mevrouw Betsie Boshart-

                      van Schooten verzorgde en verpleegde de dames, die meestal tot hun

                      dood daar woonden. Dhr. W.F. Boshart werkte elders, maar assisteerde

                      dagelijks (moestuin, stoken centrale verwarming), met als vergoeding

                      kost- en inwoning.

                      Namen van enkele voormalige bewoonsters: Gezusters Kato en

                      Jet Vermeer, Mevr. Kroese, Mevr. v.d. Boon, Weduwe Couvret (echtge-

                      note predikant NH Kerk van Hall), Mevr. v.d. Ham-Bakker, Mej. Bijlsma,

                      Mevr. Knot, Mevr. H. v.d. Kloot-Meijburg.

1939              Pension Rustoord, verzorging en beheer: familie Boshart

1946              sloop tuinhuis

1966              villa afgebroken, samen met de villa ernaast (Rust een Weinig)

1968              Zorgcentrum De Oude Plataan, “Chr. Verzorgingstehuis voor Bejaarden”

heden            Zorgcentrum De Oude Plataan, “Attent, Wonen - Welzijn - Zorg”

                           
   De grote plataan voor het Zorgcentrum is van ± 1800, dus meer

                      dan 200 jaar oud.

                      De omvang is 545 cm en de hoogte is ongeveer 32 meter.

                      
  De grote, grillig gevormde dennenboom rechts voor Zorgcentrum

                      De Oude Plataan, is meer dan 100 jaar oud.


Zutphensestraatweg 7, Villa Rust een Weinig, nu De Oude Plataan

1900              bouw woonhuis/praktijk dokter Valkenburg

1920              woonhuis/praktijk dokter Stolte

1922              verbouwing/sloop keuken Rust een Weinig (N.N.Stichting)

1929              verbouwing/sloop bijkeuken Rust een Weinig

1927              Pension en Rusthuis Rust een Weinig, dhr. Nuiens

                           “Christelijk Rusthuis voor rustbehoevenden en herstellenden Rust een

                      Weinig:  Tarief Rusthuis ƒ 2,- per dag. On- en minvermogenden,

                      Diaconieën en Vereenigingen met liefdadig doel genieten korting.

                      Afdeeling Pension ƒ 2,50 per dag. Frissche slaapkamers. Groote

                      sierlijken tuin. Mooie omgeving. Uitgestrekte bosschen.”

1930              aanbouw woonkamer Rust een Weinig (N.N.Stichting)

1939              Christelijk Rusthuis Rust een Weinig, gezusters A. Vlot en Neeltje Vlot

1947              overplaatsen/sloop lighal Rust een Weinig (A.G. Vlot)

1950              Christelijk Rusthuis Rust een Weinig, A. Vlot en N. Vlot

1966              villa afgebroken

1968              Zorgcentrum De Oude Plataan, “Chr. Verzorgingstehuis voor Bejaarden”

heden            Zorgcentrum De Oude Plataan, “Attent, Wonen - Welzijn - Zorg”

                           
   De grote plataan voor het Zorgcentrum is van ± 1800, dus meer

                      dan 200 jaar oud.

                      De omvang is 545 cm en de hoogte is ongeveer 32 meter.

                      
  De grote, grillig gevormde dennenboom rechts voor Zorgcentrum

                      De Oude Plataan, is meer dan 100 jaar oud.

                           

Zutphensestraatweg 9

Deze villa vormt, samen met de villa’s op nummer 15 (“Acaciahof”) en nummer 32 ('Ons Plekje'), de oudste villabebouwing aan de Zutphensestraatweg.

186?              bouw villa

1903              Pension C. Visser

1924              Pension C. Looper-Beukenkamp

1931              verbouwing woonhuis (C.M. Looper-Beukenkamp)

1938              Pension Buitenlust, Wed. W.F. Looper

1973              Pension H. de Wit


Zutphensestraatweg 11-13, “Tussen Peppel en Beuk”

Aan weerszijden van het dubbele woonhuis stonden twee grote bomen: een peppel en een beuk. De beuk is in 1984 omgewaaid en in 2005 is de peppel gekapt. Het dubbele woonhuis heeft nu nog wel deze naam.

Zutphensestraatweg 11

1880              J. van den Burg, “Huis-, Rijtuig- en Plafondschilder”

1890              verbouw achterhuis tot schilderswerkplaats (J. van den Burg)

1902              Pension en schilder J. Van den Burg

1924              verbouwing woonhuis (Wed. J. v.d. Burg)

1939              G.J. Enzerink, behangwerken

1950              G.J. Enzerink, behangwerken

1956              familie W. Schieving, buschauffeur GTW, verzekeringsagent ‘Victoria’

heden            familie W. Schieving

Zutphensestraatweg 13

1939              B. Zeuner

1950              B. Zeuner

1951              familie J. Siegers

1956              Wed. Banning

1971              familie K. Schieving

1983              familie H. Schieving

1984              Wilma Schieving

1987              familie R. Timmermans-Schieving

1997±            Martijn van Spijker

2007              tijdelijke bewoning

heden            tijdelijke bewoning


Zutphensestraatweg 15, Villa Acaciahof

Deze villa vormt, samen met de villa’s op nummer 9 en nummer 32 ('Ons Plekje'), de

oudste villabebouwing aan de Zutphensestraatweg.

1864-1865     gebouwd in eclectische stijl, waarschijnlijk als hereboerderij

1900              villa van ds. J.C. Schelven, gereformeerd predikant

19??              Hr.  Borneman

1917              verbouw tot herstellingsoord (ver. Herstellingsoord Acaciahof)

1920              verbouwing oranjerie (Thomas Wildey Stichting)

1924              Pension J.L. Verweij Mejan

1926              verbouwing villa (Thomas Wildey Stichting)         

1929              bouw lighal (Thomas Wildey Stichting)

1930              Acaciahof, rust- en herstellingsoord, eigenaar “Odd Fellows”

                            In 1901 werd de Vereniging Thomas Wildey gesticht. Uit deze vereniging

                      ontstond o.a. het herstellings- en vakantieoord de "Acaciahof' in Dieren.

                      De Vereniging Thomas Wildey maakt deel uit van de vrijmetselaarsloge

                      ‘Order of Odd Fellows‘ in Nederland en België.

1939              Wed. C.W. Schoor, Mej. E.H.J. Schoor, Mej. A.G. van der Kwast

1941              Tehuis van de Nederlandse Volksdienst, NVD (hulp aan ‘arische’ pers.)

                             In juli 1941 werd de Nederlandse Volksdienst opgericht, naar voorbeeld

                      van de National Sozialistische Volkswohlfahrt in Duitsland. Al het sociale

                      werk dat in ons land werd verricht, moest worden samengebundeld in de

                      NVD. Volgens de Nationaal Socialistische rassenleer, kwamen

                      gehandicapten en bejaarden niet voor verzorging in aanmerking. Zieken

                      werden wel geholpen, mits zij ‘ariër’ waren.

1950              verbouwing villa (Thomas Wildey Stichting)             

1950              E.H.J. Schoor, A.G.A. v.d. Kwast, J.G. Boer, H.J. Horstman, H.J. Kip

1975              opvangcentrum Surinaamse landgenoten

197?              Pension H.M. van der Spoel-Schlosser

1981              sloop oranjerie

19??              gesplitst in dubbel woonhuis


Zutphensestraatweg 17, villa De Hulsthof, villa Bethanië

1906?            bouw villa?

1918              bouw villa door H.W. Kolling en L.A. vd Stok, architect G.J. Uiterwijk

1923              Christelijk Rusthuis “Bethanië”

1926              Wijk-huisvesting van de Vereniging Ziekenhuis

1934              H.W. Kölling

1934              wijziging aanbouw serre (H.W. Kölling)

1939              D.J.H. Vermeer

1939              bouw praktijkuitgang, spreekkamer en garage (D.J.H. Vermeer)

1948              J. Breukink en M.G. Breukink

1948              bouw schuur (J. Breukink)

1983-2017    Sportvilla Lomar, L. Hendriks

heden            woonhuis


Zutphensestraatweg 19-21, later gesplitst

Zutphensestraatweg 19

1898-1899     bouw villa in neo-renaissance stijl, door G.J. Tiemersen,

                      architect Eelco Lofvers (tevens gemeenteopzichter)

1899?            Bakkerij G.J. Tiemesen

1923              Pension Wed. G.J. Tiemesen

1939              Pension H.J. Nijenhuis, behanger

1950              Pension H.J. Nijenhuis, C. Nijenhuis, H.A. Maresch

tot 2017         Lomar Sports Holding

heden            woonhuis

Zutphensestraatweg 21

1939              J.J. Spin

1950              J.J. Spin


Zutphensestraatweg 21a

1936              bouw woonhuis in opdracht van H.J. Menger

1939              H.J. Menger

1950              H.J. Menger

1960-1976     H.A. Buijs, adj.dir. Reinbouw Dieren

1976-1980     R.A. Buijs, bouwkundige


Zutphensestraatweg 23, Huize Welna

1899              H. Kip, huis-, rijtuig- en hoefsmid

1900              Villa van de Familie Van Lichtenvoort Cats

19??              Villa van de Familie Van der Loo-Prinzen

1926              verbouwing landhuis (J.K.W. Schimmelpenninck)

1928              N.V. Drukkerij en cartonnagefabriek E. Drost

1932              Vleeschhal Welna

1937              Touringcarbedrijf A. aan de Wiel

1937              bouw benzinepompinstallatie (Bataafse Imp. Mij)

1939              H. Kip, Wed. J. Schiphorst, A. aan de Wiel, J. Francissen

1939              aanleg riool en bouw schuur (H.Kip)

1947              Garage Welna, J.W. van der Scheur

1950              Garage J.E. Hendriksen

1956              Confectieatelier  “Borstelino”, gezusters Borst

1967              Favoriete, lederwaren

1972              Dewa, lederwaren en plastics

1981              sloop na brand en nieuwbouw appartementen-complex “Welna”


Zutphensestraatweg 29

1935              bouw villa (J. Teunissen)


Zutphensestraatweg 29a-29b-Molenweg1

1935              bouw blok van 3 woonhuizen (H. Borghout)

1941              Daniel Katz (gezin 4 personen) nr. 29b


hoek Zutphensestraatweg / Molenweg, Villa Bergelink (ook: Bergerlink)

De villa stond op de hoek van de Molenweg (toen Dierense Enk) en de Zutphensestraatweg.

1837-1844     woonhuis/praktijk huisarts Dr. Herman Thorbecke (1801-1844),

                     Hij is de eerste huisarts in Dieren. Van 1835-1837 had hij zijn woonhuis-

                      praktijk aan de IJssel in Villa Duma, Kruisstraat 31.

                      Hij was de broer van de politicus Johan Rudolph Thorbecke

                      (1798-1872), grondlegger van de Nederlandse parlementaire

                      democratie.

ong. 1900      familie Schattenkerk

193?              laatste bewoner tandarts ....

1939              villa in gebruik ten behoeve van de Nederlandse mobilisatie

194?              villa in gebruik bij de Duitse bezetter

194?              gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog, later afgebroken.


Zutphensestraatweg 31-33

1903             bouw dubbel woonhuis en graanpakhuis, door L.J. van Beek,

                     architect G.J. Uiterwijk

1948             bouw dakkapal (G. Curré)


Zutphensestraatweg 35

1902              bouw villa, door J. Bouma en R. Jeronimus,

                      architect G.J. Uiterwijk

1930              J.A. Beumer

1930              bouw schuur met paardenstal (j.A. Beumer)

1933              H. Jeronimus

1933              verbouwing pand, bouw brandstoffenloods en garage (H. Jeronimus)

1939              R. Jeronimus

1950              R. Jeronimus


Zutphensestraatweg 37-39

1901              bouw dubbele villa door N. ten Broek, architect G.J. Uiterwijk

Zutphensestraatweg 37

1929              F.J. Smid

1937              plaatsen dakkapel (F.J. Smid)

1939              F.J. Smid, A. Ligtenbelt

1939              verbouwing woonhuis (F.J. Smid)

1950              F.J. Smid

Zutphensestraatweg 39

1939              W. Berendsen

1950              W. Berendsen


Zutphensestraatweg 41, Villa Carpe Diem

1891              aanleg schietbaan (aanvrager: P. Bos)

1902              bouw villa, architect Van Enkelaar

1924              Pension Wed. W. Huisman-Post

1925              bouw schuur (aanvrager: P. Bos)

1939              G. Stastra

1950              G. Stastra

1995              Praktijk Biologische Geneeskunst


Zutphensestraatweg 43, Villa Welgelegen

1893             bouw villa Welgelegen, dhr. Enkelaar

Op deze locatie stond na 1895 ook het sigarenfabriekje “La Bouquet” van Joh. Legebeke. Het fabriekje werd, samen met de aangrenzende woning (“Welgelegen”), in 1899 door brand verwoest.

1900              herbouw Villa Welgelegen

1928              bouw schuurtje (F.J. Smit)

1938              Ir. W.H.B. van Dunné

1938              bouw uitbouw boven serre (W.H.B. Dunné)

1950              H.J. van Waveren


Kerkepad naar Spankeren

Een eeuwenoud pad naar de Ned. Hervormde kerk van Spankeren (Dieren had nog geen protestante kerk). Het pad begon ongeveer tegenover villa ‘Isselborgh‘ en liep dan schuin weg richting  Burg. Willemsestraat en spoorbrug. In de tijd dat dit pad gebruikt werd, was er nog geen Burg. de Bruinstaat, geen Burg. Willemsestraat, geen kanaal en geen spoorweg. Het eerste deel van het pad vanaf de Zutphensestraatweg bestaat nog.


Zutphensestraatweg 49-49A

1935             bouw dubbel woonhuis (J.L. Schulte)


Zutphensestraatweg 51, Huize Sonnevanck

1950              J. Corbeek


Zutphensestraatweg 53

1889              bouw herenhuis door J. Steinvoort

1823              verbouw serre (H. Thomas)


Zutphensestraatweg 55 (+ bijgebouw) en 57

1889              Smederij Kip, hoefsmederij, landbouwwerktuigen en ijzerwaren

1894              bouw woonhuis (Herman Kip)

1900              bouw bergplaats (Herman Kip)

1919              verbouw tot dubbel woon- winkelhuis (Herman Kip)

Zutphensestraatweg 55

tot 1959         Smederij Gebr. Kip (Evert (E.J.) en W.C. Kip)

                      hoefsmederij, landbouwwerktuigen en ijzerwaren

                      woonhuis: E.J. Kip x Henderika Steinvoort en dochter Jopie Kip.

                      Inwonend: G.J. Steinvoort

1960-1975     woonhuis weduwe Kip-Steinvoort en G.J. Steinvoort

1989              G.L.M. van Rijn en L.A. van Rijn-Lammers

heden             G.L.M. van Rijn en L.A. van Rijn-Lammers

Zutphensestraatweg 57

1950              W.C. Kip x H. de Vries en zoon Herman Kip    

1975              Gerard en Martin van Vliet


Zutphensestraatweg 59

1923              J.H. Liesker

1923              bouw schuur (J.H. Liesker)

1939              J.H. Liesker

1950              J.H. Liesker, H.P. Walraven

heden            Marius en Anke Houwen


Zutphensestraatweg 63

1923              verbouwing woonhuis (G. de Hoog)

1924              H.H. Jansen, sigarenmakerij

19??              B. Heijink, sigarenmakerij

heden            woonhuis


Zutphensestraatweg 69

1922              verbouwing woning tot sigarenfabriek (E. Kruithof)

19??             gesloopt i.v.m. aanleg verbinding naar Kanaalweg


Zutphensestraatweg 71

1915             schoenmakerij H.J. Campschreur

19??             gesloopt i.v.m. aanleg verbinding naar Kanaalweg


Zutphensestraatweg 77

1924              verbouwing woonhuis (mej. De Witt)

1931±            A. van Rijn, Electrotechnisch Bureau

heden            woonhuis


Zutphensestraatweg 79

1933              verbouwing woonhuis (J.A. Reiff)

1939±            L.J. Nijman, kapper

1948              verbouwing kapsalon (door Fa. Hagen & Zn.)

1950              L.J. Nijman, kapper en N. Meijboom


Zutphensestraatweg 81

1917-1950     J. Hanskamp, woonhuis en winkel in levensmiddelen

1933               verbouwing pakhuis tot woning met bergplaats (J. Hanskamp)

1950              J. Boon, kruidenier


Zutphensestraatweg 83

1889              bouw winkel/woonhuis en bakkerij door J.J. de Bossen, G. Hanskamp

                      en J. Hanskamp. Architect: L. of H. Enkelaar

1918              verbouw woonhuis (G. Hanskamp)

1927              G. Hanskamp, kruidenierswinkel

1939              W. Pieper, A. Lammers

1950              W. Pieper, G. Bovendorp, Wed. H. Bovendorp, geb. Wessels   


Zutphensestraatweg 85

1911              Chr. van Zeijst, boerderij en venter van melk en eieren

1931-1934     Chr. van Zeijst (melk en eieren) en H. Hamer, rijwielhandel

1948              Chr. van Zeijst, Gelderse Wildhandel

heden             woonhuis


Zutphensestraatweg 87

1903              bouw woon/winkelhuis en schuur met bakkerij en stalling,

                      door P. Nijenhuis

1917              H.E.J. Wijers, bakkerij

1927              Machinale bakkerij en bakkerswinkel Weijers

1927              bouw koepel (H. Weijers)

1946              bouw schuur (H.J.E. Weijers)

1973              B.J. de Graaf, autobedrijf


Zutphensestraatweg 87a (schuur achter nr. 87)

1932±             B. Heijink, sigarenmakerij

1937±             Ben Gerritsen, reclamestudio       

1950±-1958    J. Derksen, sigarenmakerij

19??               B.J. de Graaf, autobedrijf

2003               opslagplaats          


Zutphensestraatweg 89, Bakkerij De Hoop, hoek Kattenberg

1896              Bakkerij De Hoop, P. Nijenhuis, “Speciaal adres voor koek”

1921              Slagerij P. Kortenoever

1927              verbouwing woonhuis (P. Kortenoever)

1927              bouw koepel (P. Kortenoever)

1939              Slagerij P. Kortenoever

1947              Slagerij J. Griffioen

1947              verbouwing woonhuis (J. Griffioen)

1950              verbouwing werkplaats (J. Griffioen)

1955              afgebroken (i.v.m. de bouw nieuwe sluis / aanleg Burg. de Bruinstr.)


Zutphensestraatweg  91, Café De Prins

1895              P. Bos, slachterij

1915              P. Bos, tapper en scheepsbevrachter

19??              Schipperscafé Piet Bos

1923              Café De Prins, J. Jansen

1924              verbouwing woonhuis (J. Jansen)

1928              verbouw schuur tot vergaderzaal (Café De Prins, J. Jansen)

1931              plaatsen benzinetank en -pomp (J. Jansen)

1932              bouw 2 bergplaatsen (J. Jansen)

1939              Café De Prins, J. Jansen, H. Visser

1950              Café De Prins, J. Jansen

1955              afgebroken (i.v.m. de bouw nieuwe sluis / aanleg Burg. de Bruinstr.)


EVEN NUMMERS


Zutphensestraatweg 2, hoek Kruisstraat 1

1890              kruidenier H. Hooft Graafland

1908              Fa. Albers, aardewerk

1921              verbouw woonhuis i.o.v. Mej. Joh. Albers

1924              verbouw achterhuis tot winkel i.o.v. Mej. Albers

1928              bouw kippenschuur i.o.v. R. v.d. Mei

1934              verbouw winkel/woonhuis i.o.v. J.A. v.d. Mei-Albers

1939              H. en W. Wolff, kantoorartikelen

1943              Habu-Hagen, gaas en zeven (In achterhuis?)

19.?               Muziekhandel Servaas

1960              Stomerij Oerbecke

1962-1966±  J.C. Hillebrink, electro, radio en televisie

196?              Hettelaar, electro, radio en televisie

1973?            Vanis NV, reproducties

1975?            Egging’s Kledingbedrijf

1977              H.B.J. Bouwman, antiek en curiosa

1987              Nils Donker, kledingzaak Good Looking

1990              Kledingwinkel Kootje

1990              M. Eberwijn, gebruikt witgoed

1993              Pizzeria Claudio

1994              broodjeswinkel ‘t Bolletje

199?              Rinus Bouwman, antiek

1998              Fotografie Ilse Schuurman

2012           


Zutphensestraatweg 4-6

1899(1904?)  bouw winkel-woonhuizen

1904              H.Gudden, timmerman

1916              Wed. A. Levie en dochters Jans en Isabelle Levie met winkel in garen,

                      band, schrijfbehoeften en ansichtkaarten

1920              Drukkerij E. Drost

1920              vergroting drukkerij (E. Drost)            

1924              Drukkerij M.J. Ackerstaff

1950              verbouw woonhuis (A.M.J. Ackerstaff)

1950±            Hr. Brugman, verslaggever Dierense Courant en film-operateur van

                      filmzaal De Sluis

1950              Drukkerij Mercurius, W. Groenewegen

1973              metaalhandel H.G. Bruner (in voorm. drukkerij, gelegen aan de Kruisstraat)

1979              fam. Swietink, aannemer

198?              fam. Aarsman

1987              samenvoeging huisnummers 4 en 6

1987-heden   familie A. Vaessen-Voortman


Zutphensestraatweg 8-8a, 10-10a, 10b-10c, tot 1932 één perceel

1891              bouw villa t.o. Rustoord door D. Schuijmer (?), architect A.R. Schoonman

                      Aanvankelijk zomerverblijf van de familie Dikkers.

tot 1930         Juffrouw J.F. Dikkers, ook: pension Dikkers

1932              verkoop en afbraak villa

1932-1933     nieuwbouw drie dubbele woonhuizen, architect A. Hennink, Doetinchem

Zutphensestraatweg 8

1939              P. Vermeulen

194?              Hr. en Mevr. Van Viersen-Trip

194?              Hr. en Mevr. Ganzevlees

1950              C. Blaauw

195?              Van der Velden

1966              familie J. Mesman-Visser

Zutphensestraatweg 8a

1939              Eva Franken (Wed. D. Katz)

1941              Eva Franken (Wed. D. Katz)

1950              H. Kamp

19..?              familie Kortlang

1999              familie F. Terpstra-Van Vliet

2007-heden   familie J. Sprangers-Gerritsen

Zutphensestraatweg 10

1936              L. Levie, tabaksgroothandel (+ sigarenpakhuis achter het woonhuis)

                           In de jaren 60 was dit pakhuis werkplaats/woonruimte van de bekende

                      Dierense poppen- en kunstenmaker Jos Spanbroek (Spelerij). Het

                      pakhuis hoorde toen bij Zutphensestraatweg 10a.

1939              Louis Levie, tabaksgroothandel

1941              Louis Levie (gezin 4 personen)

1950              H. Hupkes

19..?              familie P. Hamer

1998              familie D. Pellegrom

2004-heden   familie M. van der Wijck-Van Engelen

Zutphensestraatweg 10a

1939              Wed. J. Lackrooij geboren Katz (Sibilla)

1950              familie B. Lackrooij

1996-heden   familie J. Grol

Zutphensestraatweg 10b

1933              fam. Zevenhuizen

1939              familie A.J. Verbaan

1950              familie A.J. Verbaan

1967              familie W. Dikkers, “onderwijsgezin”

2007-heden   familie P. Veenstra-Sangers

Zutphensestraatweg 10c

1939              Wed. H. van der Kloot-Meijburg geboren Holzach

1950              M.G. van der Kloot-Meijburg en Wed. O.E. van der Kloot-Meijburg

1957-2015     familie W. Gerritsen


Zutphensestraatweg 12-14, banketbakkerij met bovenwoning, nu samengevoegd.

Het grote bakkerij-pand was aanvankelijk een stuk kleiner: bakkerij, winkel en woonhuis waren op de begane grond en daarboven was alleen een kleine zolder.

Op die zolder zou ooit tijdelijk de legendarische Nederlandse acteur Louis Bouwmeester (*1842 - ✝1925) gewoond hebben.  Ook heeft belastinginspecteur D.W. Middelhoven (*1833 - ✝1916) daar “op kamers” gewoond. Het belastingkantoor stond een paar huizen verder op Zutphensestraatweg 22. Ten behoeve van de maaltijdvoorziening voor pension/opvanghuis “Rust een Weinig” aan de overkant kwam er een kokerij in het pand.

In 1926 werd bij een grote verbouwing een verdieping op het lage bakkerij-pand gebouwd  voor een afzonderlijke bovenwoning en pension (nr. 14).


(tekeningen bij bouwaanvraag 1925: architect H. Enklaar)

Zutphensestraatweg 12, bakkerij-winkel-woonhuis

1887              bouw banketbakkerij en Theesalon A. Maandag

1926              verbouw winkel/woonhuis (Wed. A. Maandag)

                      o.a. uitbreiding met een verdieping (nr. 14) t.b.v. bovenwoning en pension

1929              verbouwing pakhuis (H. Maandag)

1939              Wed. H.H. Maandag

1942              Sikke van der Mei, banketbakker

1952              Bron, banketbakker

1956              Evers, Banketbakkerij en IJssalon

1988              familie Kamphuis

1988              samenvoeging nummers 12 en 14 tot één woonhuis, geen bakkerij meer

2005              familie P. Dettmers

Zutphensestraatweg 14, bovenwoning

1926              verbouw winkel/woonhuis (Wed. A. Maandag)

                      uitbreiding met een verdieping (nr. 14) t.b.v. bovenwoning en pension

1939              A.S. Berghegen

1950              Wed. A.E. Maandag, geb. Berghegen

1988              familie Kamphuis

1988              samenvoeging nummers 12 en 14 tot één woonhuis, geen bakkerij meer

2005              familie P. Dettmers


Zutphensestraatweg 16

1916              H. Stoltenborg, metselaar

1923              A. Gerritsen, schilder

1923              verbouwing werkplaats (A. Gerritsen)

1936              bouw kantoorgebouwtje (aanvrager L. Levie)

1939              A. Gerritsen, schilder

1940              afbreken serre, nieuw raamkozijn (A. Gerritsen)

1950              A. Gerritsen, schilder

1956              Textielatelier Marco

19??-2010     fam. Derickx

2012              woonhuis


Zutphensestraatweg 18

1930?            Electro-Technisch Bureau A. van Rijn

1930±            “‘t Kantoor”

1939              G.H. Maresch

1950              G.H. Maresch

19..?              A.J. Corbeek

2012              woonhuis


Tussen Zutphensestraatweg 18 en 20: Schoolpad

Schoolpad 1: meestershuis, afgebroken 1978

Schoolpad 3: Protestants-Christelijke basisschool De Boomgaard, gebouwd 1890.

(vroeger School met de Bijbel, kleuterschool De Bron, lagere school De Spreng)


Zutphensestraatweg 20, Gereformeerde Kerk (Nederduits Geref. Kerk te Dieren)

1888              bouw van “een zaalkerk met een lang schip, aan de Rijkswege”

1902              petroleumlampen worden vervangen door gaslampen

1911              nieuwbouw van de Gereformeerde “Opstandingskerk”, arch. T. Kuipers

1928              aanleg centrale verwarming

1929              bouw fietsenstalling

1935              aanbouw vergader- en verenigingslokalen

1945              verbouwing hoofdingang

1962              verbouwing van de “Opstandingskerk” (nu wit en zonder adelaar)

2002              kerk gesloten

Predikanten in deze kerk vanaf 1887:

1888-1904     Ds. J.C. van Schelven

1905-1912     Ds J.E. Goudappel

1912-1919     Ds. H.H.C. v.d. Brink

1920-1933     Ds. L.J.C. Kreyt

1933-1945     Ds. G.C.H. Plantagie

1946-1951     Ds. G. van Andel

1950-1970     Ds. R. de Roos

1951-1955     Ds. A.J.R. Brussaard

1955-1959     Ds. H. v.d Plaat

1960-1966     Ds. R. Strijker

1966-1970     Ds. H.N. de Mooy

1967-1974     Ds. J.W.K. Kelder

1971-1976     Ds. D.N. Verschoor

1975-1980     Ds. M. Mellema

1978-1981     Ds. J.M.G. Sijtsma

1979-19??     Ds. C. v.d. Linden

1981-19??     Ds. H. Hessels


Zutphensestraatweg 22-22a, aanvankelijk één pand, later gesplitst

19..?              Belastingkantoor, opgeheven in 1926

1921              bouw schuur (Directe Belastingen)

1926              Gereformeerde Kerk koopt pand

1926              Motor- en Rijwielhandel Altena & Prins

1930              bouw ondergrondse benzineopslag en benzinepomp door

                      de Bataafse Imp. Mij.

1939              J.J. Altena en M. de Vries

1943              Radio-apparatuur Altena & Prins

1950              J.J. Altena en M. de Vries

1964              Kostersgezin Van Tent (boven) en jeugdactiviteiten Geref. Kerk (beg. gr)

1984              Geref. Kerk verkoopt pand aan Koos en Harrie Schieving

1984              gesplitst in dubbel woonhuis

Zutphensestraatweg 22

1984-heden   familie K. Schieving

Zutphensestraatweg 22a

1984              familie H. Schieving

1990±            familie Bleienberg, psycholoog

1994±            ?

2010±            ? 

heden             woonhuis    


Zutphensestraatweg 24, pastorie “In De Bloeiende Wijngaard”

1888              bouw pastorie van de Nederduits Gereformeerde Kerk (op nr. 20)

1920              aansluiting op gemeenteriool

1988-1959     Er woonden in totaal 9 dominee’s en hun gezinnen. 

                      Ds. H. van der Plaat is de laatste dominee.

1960-1972     Hr. Menger, kolenhandelaar (kolen-opslag in de Noorderstraat)

1972-1990     familie Veenendaal

heden             woonhuis


Zutphensestraatweg 26, Villa “Emma”

Villa gebouwd in de tuin van Villa “Ons Plekje” (Zutphensestraatweg 32)

1894-1895     bouw villa in neo-renaissance stijl door architect Eelco Lofvers (tevens

                      gemeenteopzichter)

1928              verbouwing villa (J. Breukink)

1929              bouw tuinmuur (J. Breukink)

1930              verbouwing villa (J. Breukink)

1930              bouw tuinhuisje, bij de tennisbaan aan de Noorderstraat (J. Breukink)

1930              plaatsen hekwerk om tennisbaan (J. Breukink)

1939              W.J. Lammers

1950              W.J. Lammers

19??-2000     familie Krijnen-Van Dijk

2000-2011     familie Ravenswoud-Leijnse

2011              familie Butter


Zutphensestraatweg 28, Villa “Elize”

Villa gebouwd in de tuin van Villa “Ons Plekje” (nr. 32)

1894-1895     bouw villa in neo-renaissance stijl door architect Eelco Lofvers (tevens

                      gemeenteopzichter)

1932              Kraamkliniek en rusthuis “Villa Cavanese”

1939              G.J.B. Bruggenwirth

1950              J.G.B. Bruggenwirth

1992              Twenty-Eight, curiosa en antiek

heden             woonhuis


Zutphensestraatweg 30, Villa “Schoonzicht”

Villa gebouwd in de tuin van Villa “Ons Plekje” (Zutphensestraatweg 32)

1894-1895     bouw villa in neo-renaissance stijl door architect Eelco Lofvers (tevens

                      gemeenteopzichter)

1925              Van Ranzow’s Bank

1939              Van Ranzow’s Bank, P.Th. de Kreuk

1944              Van Ranzow’s Bank en J. de Kreuk, kunstfotograaf

1950              Van Ranzow’s Bank, P.Th. de Kreuk

19..?              De Twentsche Bank, R. Boerkoel

2003-2006?   A. van Engelen

heden            woonhuis


Zutphensestraatweg 32, VillaOns Plekje”

Deze villa vormt, samen met de villa’s op nummer 15 (“Acaciahof”) en nummer 9, de oudste villabe-bouwing aan de Zutphensestraatweg.

1868              gebouwd als rentenierswoning met grote tuin

1938              W. Haken

1950              W. Haken, J. Bakker

tot 2012         mevr. Haken

heden             woonhuis


Zutphensestraatweg 34, Villa “Helma”

Villa gebouwd in de tuin van Villa “Ons Plekje” (Zutphensestraatweg 32)

1896-1897     bouw villa in neo-renaissance stijl door architect Eelco Lofvers (tevens

                      gemeenteopzichter)

1936              verbouw woonhuis (S. Katz)

1939              C.I. Cohen

1950              Wed. M. Cohen, geb. Katz; Wed. J.J. v.d. Peppel, geb. Jansen

heden            woonhuis


Zutphensestraatweg 36, Villa “Hoekstee”

Villa gebouwd in de tuin van Villa “Ons Plekje” (Zutphensestraatweg 32)

1896-1897     bouw villa in neo-renaissance stijl door architect Eelco Lofvers (tevens

                      gemeente-opzichter)

1938              Pension De Hoekstee

1939              J.M.W.M. Huisman

1950              H. de Graaf, J. Melis

2003-2007?   familie F. van Krieken-Van Triest

heden             woonhuis


Zutphensestraatweg 38, Kruidenier Dick van Veelen (‘kruidenier met beige stofjas’)

1894              H.W.F. en D.W. van Veelen, kruidenier en galanterieën

1911              verbouwing winkel/woonhuis (arch. A.R. Schoonman)

1938              verbouwing woonhuis (E. van Veelen)

1939              E. (Dick) van Veelen, kruidenier

1946              bouw toiletruimte

1950-1960     E. (Dick) van Veelen en D.W. van Veelen

19??               verbouwd tot woonhuis

199?-2000?   Dierenartsenpraktijk “IJsselland”

2006?             sloop en nieuwbouw appartementen-gebouw


Zutphensestraatweg 40, Schippersschool, Johanneshof

1895              bouw woonhuis door J. de Wit

18??              villa bewoond door dhr. Manger Cats

1900              Weeshuis met de naam “Carel van Walree-Stichting”

                            Weeshuis van De Vereeniging van Weesvaders; het was een schenking

                      van Carel van Walree. De wezen bezochten School II, de latere Koningin

                      Emmaschool aan de Prinsenstraat, en droegen uniforme kleding. Nadat

                      men het huis in de jaren twintig had gemoderniseerd, kreeg het de naam

                      "Johanneshof"                     

1923              Johanneshof, rust- en vacantieoord voor weeskinderen onder 13 jaar.

                            "Heele en halve weezen worden opgenomen onverschillig tot welk

                       kerkgenootschap zij behooren", zegt een gids uit 1923.

1940-1943     villa in gebruik bij de Duitse bezetter, o.a.‘Feldwirtschafts Kommando 10’

                      en de ‘Arbeidsdienst’. Waarschijnlijk ook opslag van geroofde bezittingen.

1943-1971     Schippersinternaat Van Kinsbergen, Internaat en school voor

                      schipperskinderen (opleiding tot ‘varensgezel’)

1971-19??     Rijksinternaat Van Kinsbergen, “voor werkende en schoolgaande kinderen”

                      Directeur mevr. J. Nauta-Haag, daarna Dhr. Sweers (laatste directeur).

1995-2008     Stichting SLAK beheert en verhuurt het gebouw als tijdelijke werk- en

                      woonruimte voor kunstenaars.

2009              afbraak van enkele aangebouwde vleugels, het romp-gebouw blijft staan.

heden             gebouw staat leeg.

Op het terrein werd in 2009 een nieuwe zijstraat van de Zutphensestraatweg aangelegd

(tegenover de Molenweg): Johanneshof.


Zutphensestraatweg 42, Lentink/Coöperatie/Welkoop

1880              Gebr. Lentink, stoomkorenmolen

1903              verbouwing stoomkorenmolen (H.L.J. Lentink)

1920              aanbouw kantoor (Coöp. Landbouwvereniging “Spankeren”)

1924              bouw machinekamer (Coöp. Landbouwvereniging “Spankeren”)

1939              bouw graanmaalderij (Coöp. Landbouwvereniging “Spankeren”)

1940              bouw kolenloods (Coöp. Landbouwvereniging “Spankeren”)

1947              bouw bergruimte (Coöp. Landbouwvereniging “Spankeren”)

1966              Welkoop/Colans, landbouwproducten

19..?              sluiting bedrijf

1995              pand wordt gekraakt

2009              krakers ontruimen “vrijwillig” het pand na jarenlange procedures.

2009-2010     sloop Welkoop en nieuwbouw twee appartementen-complexen en

                      enkele woningen

Op het terrein werd in 2009 een nieuwe zijstraat van de Zutphensestraatweg aangelegd (tegenover de Molenweg): Johanneshof. De nieuwe appartementen-gebouwen en enkele nieuwe eengezinswoningen liggen aan deze nieuwe straat.


Zutphensestraatweg 44, Het Huis

1899              verbouw molenaarshuis tot dubbel woonhuis, door A.J. Lentink,

                      architect H. Enkelaar

1930              verbouwing tot woning en kantoor Boerenleenbank

heden             woonhuis


Zutphensestraatweg 46, Villa Molenhof

Ongeveer op deze locatie stond v.a. de 17de eeuw een windmolen aan de IJssel.

1929              bouw woonhuis met schuur in opdracht van J.W. en A.J. Lentink

1939              J. Lentink

1950              A.J. Lentink; gezusters D.E. Bosch en L.W. Bosch

±1950-±1980 kraamkliniek van de gezusters Bosch

2001/2002     volledige renovatie/restauratie

heden             woonhuis


Zutphensestraatweg 48, Villa Isselborgh

Ongeveer op deze locatie stond in de 17de eeuw een windmolen aan de IJssel

van de Gebroeders Lentink.

1905              bouw villa, architect E.J. Uiterwijk

1929              plaatsen afrastering 48-48a-48c (Douar. d'Hangest Baronesse d’Yvoy)

1939              Baronesse L.G.A. d’Hangest d’Yvoy van Mijdrecht

1950              Baronesse L.G.A. d’Hangest d’Yvoy van Mijdrecht en

                          Jonkheer L.P. Vegelin van Claerbergen

heden             woonhuis


Zutphensestraatweg 52-54

1898              bouw dubbel woonhuis in neo-renaissance stijl, door J. Maandag

Zutphensestraatweg 52

1939              Wed. B.W. van Ommen

1950              Wed. H.J.G. van Ommen, geb. Willemsen

Zutphensestraatweg 54

1920              aanvraag verbouw winkelhuis (J.H. Campschreur)

                      (waarschijnlijk niet door gegaan)

1939              W.A. Kolkman

1950              W.A. Kolkman, B. Dijkstra, A. van der Velden


Zutphensestraatweg 58

1907              bouw woonhuis door M. Kaars, architect G.J. Uiterwijk

1931              verbouw woonhuis (M. Kaars)

1995              Pension IJsselzicht


Zutphensestraatweg 60-62

1898              bouw dubbelwoonhuis in neo-renaissance stijl, door W. Lutke Schipholt

Zutphensestraatweg 60

1939              Wed. J. Becude

1950              C.M. Becude

Zutphensestraatweg 62

1939              A. Gerritsen

1950              A. Gerritsen


Zutphensestraatweg 68

1902              verbouw woonhuis en bouw schilderswerkplaats door J. v.d. Burg


Zutphensestraatweg 70

1907              Hendrik (J.H.) Campschreur, schoenmaker

1931              verbouw woonhuis (J.H. Campschreur)

1967              H. Corporaal, aardappelen, groente en fruit

heden            Harrie Nas en Ria Zwartkruis


Zutphensestraatweg 72-74, sigarenmagazijn

Gebouwd als één huis, in 1917 gesplitst en later weer samengevoegd.

1901              Bakkerij K. Witké

1917              verbouwd en gesplitst in dubbel winkel-woonhuis (nr. 72 en 74)

heden            winkels + woningen weer samengevoegd.

Zutphensestraatweg 72

1930              Sigarenmagazijn H. Hofman

1930              bouw werkplaats (H. Hulshof)

1936              Sigarenmagazijn De Tabaksplant, B. Heijink

1950              Sigarenmagazijn De Tabaksplant, B. Heijink

1955              Sigarenmagazijn P. Munthekke

1961              Sigarenmagazijn T.J. Ruigrok van der Werve

1965              Sigarenmagazijn H. Löhr

1966              Sigarenmagazijn W.J. Zeegers

heden            winkels + woningen weer samengevoegd.

Zutphensestraatweg 74

1930              H. Hulshof, smederij

1933              Melkwinkel A. Overgoor

1934-1966     Fietsenmaker en -winkel H. Hamer

1934              bouw fietsenberging (H. Hamer)

1950              bouw werkplaats (H. Hamer)

heden            winkels+woningen weer samengevoegd.


Zutphensestraatweg 74A-74B

1932              bouw dubbel woonhuis (H. Zonnenberg)


Zutphensestraatweg 76-76A

1914              bouw villa door P. Bos, architect J. Steinvoort


Zutphensestraatweg 76C

1936              bouw woonhuis door C. Lohman, architect M.J. Hols


Zutphensestraatweg 78, Villa Keijenheuvel, vlak bij de oude sluis

1886              W.H. van Beyma thoe Kingma, wijnhandelaar (overleden 1891)

1900              Familie Van Barneveld Hoppe

19..?              Familie Quarles van Ufford

1901              Dhr. en Mw. Rotgans-Van Strijen (Huize Keijenheuvel) geven kennis van

                      de geboorte van hun zoon (advertentie in “Nieuws van de Dag”)

1909              verbouwing villa (A.P.J. v. Barneveld tot Mathona)

1910              dr. E. Langemeijer

1911              verbouwing koetshuis  (A.P.J. v. Barneveld tot Mathona)

1913              verbouwing villa  (A.P.J. v. Barneveld tot Mathona)

1950              verbouwing koetshuis (door Fa. G.J. Stoltenberg)

1973?            afgebroken (i.v.m. te bouwen nieuwe snelweg)
 

Locatie

Informatie

Detailkaartdetailkaart_Zutphstrweg.htmldetailkaart_Zutphstrweg.htmlshapeimage_6_link_0
Afbeeldingen
deze straatZutphensestraatweg/Zutphensestraatweg.htmlZutphensestraatweg/Zutphensestraatweg.htmlZutphensestraatweg/Zutphensestraatweg.htmlshapeimage_7_link_0shapeimage_7_link_1
Google MapsGoogle_Maps_Zutphstrweg.htmlGoogle_Maps_Zutphstrweg.htmlshapeimage_8_link_0

Zutphensestraatweg

Zutphenschestraatweg

Zutphensestraat

Zutphenscheweg

Zutphensche Weg

Zutfensche Weg

Zutfenseweg

Rijksweg

Rijksstraatweg

Arnhemseweg

Weg van Arnhem

   naar Zutfen

onderwerpenonderwerpen.htmlonderwerpen.htmlshapeimage_9_link_0
stratenstraten.htmlstraten.htmlshapeimage_10_link_0
Opnieuw
Bekekenhttp://www.diereninbeeld.nl/index/Opnieuw_Bekeken/Archief.htmlhttp://www.diereninbeeld.nl/index/Opnieuw_Bekeken/Archief.htmlhttp://www.diereninbeeld.nl/index/Opnieuw_Bekeken/Archief.htmlshapeimage_11_link_0shapeimage_11_link_1