Ziekenhuis

 


Ziekenhuis Dieren, links naast Gazelle Rijwiel Fabriek

Het ziekenhuis bevond zich in een pand aan de Wilhelminaweg te Dieren op de plek waar in 1992 de portiersloge van de Gazellefabriek stond.


1836            Dieren heeft in 1836 ongeveer 1200 inwoners

1867            een villa aan de Wilheminaweg, het toekomstige Ziekenhuis?

1896            aanvraag bouw van het ziekenhuis door de Buurtschap van Dieren

1897            Opening van het Ziekenhuis.  Bestuur der Buurtschap is ook de

                     bestuurder van het opgerichte Ziekenhuis.

1902            Stichting Vereeniging “Het Ziekenhuis” (in 1902 officieel, maar al vanaf

                    1897 werkzaam) met een eigen bestuur. Bestuursleden waren:

                    R.F.J. Sevenstern, J.A. Brinkhorst en J. Crans, huisarts te Dieren.

                    Directrice was mejuffrouw Bruist, verpleegster.

1905            bijbouw ziekenhuis, aangevraagd door het Bestuur van het ziekenhuis

1913            Sluiting van het Ziekenhuis. Het gebouw wordt later afgebroken

1916            De Vereeniging ontvangt een legaat van 250.000 gulden

                    van Derk Willem Middelhoven (*1833-†1916).


                   “De Vereeniging zal zich bekommeren om in

                    Dieren wonende, wegens ouderdom, ongeval of

                    ziekte, on- en minvermogende invaliden.”1916            Dieren kende in 1916 twee artsen:

                    dokter J. Crans en dokter P.H. Versteeg.

                    Er was ook 1 tandarts: dr. G. Buis

1917            oprichting van de stichting “Het Middelhovenfonds”, met als doel

                    “zoveel mogelijk hulp te verlenen aan on- en minvermogende inwoners

                    van Dieren, onverschillig van welke godsdienstige gezindheid deze

                    ook mogen zijn, ingeval van ziekte, ongeval of ouderdom”.

                    De stichting bestaat nog steeds.

                    Na sluiting van het ziekenhuis bleef de Vereeniging bestaan en ging

                    enkele jaren later over in het Middelhovenfonds.

1925            De Vereeniging “Het Ziekenhuis” heeft een wijkhuis gekocht, het

                    voormalige Christelijk Rusthuis “Bethanië”, Zutphensestraatweg 17.

1931            In 1931 wordt het beheer van dit wijkhuis overgedragen aan het

                    Middelhovenfonds.

1931            De Vereeniging “Het Ziekenhuis” (1897-1931) werd ontbonden door

                    het besluit van de  Buitengewone Algemene Vergadering op

                    6 januari 1931

1933            De Vereeniging “Het Ziekenhuis” wordt nu officieel ontbonden en alle

                    activiteiten gaan officieel op in het Middelhovenfonds.

1934            Het oude wijkhuis aan de Zutphensestraatweg, Villa Juliana, wordt

                    verkocht aan de heer H.W. Kölling voor 13.000 gulden.

1934            bouw van een Wijkhuis door het Middelhovenfonds aan de

                    Noorder Parallelweg in Dieren.

1935            Het nieuwe wijkhuis, dat bekostigd en beheerd werd door het

                    Middelhovenfonds, wordt in 1935 geopend aan de Kon. Sophiastraat

1973            sluiting wijkhuis.
bron:

"Gids voor Dieren en omstreken" van de Vereeniging Algemeen Belang van Dieren en Omstreken,

1904-1905

                 

                

 

Afbeeldingen

Locatie informatie

Ziekenhuis

onderwerpenonderwerpen.html
stratenstraten.html

auteur: Jos Leeman