Prinsenstraat

 

EVEN NUMMERS, van Spoorstraat naar Stationsplein, rechterkant


Prinsenstraat 2-4, 1 pand

1915             C.B. Huiskamp, kleermakerij

1925             C.B. Huiskamp, verbouw woon- winkelhuis

1939             C.B. Huiskamp, C.H. van Dalen

1949             C.B. Huiskamp, bouw 2 dakkapellen

1950             C.B. Huiskamp, E.G. Prinsen, geb. Huiskamp

2010             J. v. Middelkoop, Adviesbureau voor Sport/Groen/Civiele proj. (nr.2)

2012             J. v. Middelkoop, Adviesbureau voor Sport/Groen/Civiele proj. (nr.2)

2003             woonhuis (nr. 4)

heden           woonhuis (nr. 4)


Prinsenstraat 6

1902             G.J. Jorink, vleeschhouwerij

1905             J.G. Liesker, horlogemaker

1910             R. de Witt, sigarenmakerij

1913             Mw. Henrica van Gessel-Vet, galanterieën en religieuze artikelen

1924             G.J. Salemink, barbier

1931             G.J. Salemink, sigarenmagazijn Veribus Audax

1939             G.J. Salemink

1950             G.J. Salemink, herenkapper en sigarenmagazijn

2003             woonhuis

heden           woonhuis


Prinsenstraat 8 en 8a

1906             J.C. van der Sloot, boek- muziek- en kantoorhandel

1931             F.J. Rutgers boek- en kantoorboekhandel

1933             verbouw woonhuis

1939             verbouw bankgebouw        

1939             N.V. Mij. Onroerende Goederen “Het Middenstandshuis”

1940             N.V. Nederlandse Middenstandsbank (voorloper van de ING bank)

1950             N.V. Nederlandse Middenstandsbank

19??             sluiting Bank

19??             verbouwd tot woonhuis

2003             woonhuis

heden           woonhuis


Prinsenstraat 10

±1900           dhr. Elijsen, ‘Geurt van Jan Hap’, een gisthandel (boerderijtje)

1921             G.J.A. ter Steeg, bouw woonhuis

1924             G.J.A. ter Steeg, zadelmaker

1925             G.J.A. ter Steeg, bouw woon- winkelhuis

1927             G.J.A.  ter Steeg, bouw schuur

1933             G.J.A.  ter Steeg, verbouw pand

1939             G.J.A. ter Steeg

1943             G.J. ter Steeg, verbouw winkel- woonhuis

1948             G.J. ter Steeg, verplaatsen schuur

1948             G.J. ter Steeg, bouw zadelmakerswerkplaats

1950             G.J.A. ter Steeg

1979             Ter Steeg, zadelmakerij en luxe lederwaren

1990             Jan M Fotografie

1997             J. Giessen, podotherapeut en Carlo Polman, grafisch ontwerper

heden           J. Giessen, podotherapeut en Carlo Polman, grafisch ontwerper


Prinsenstraat 14-46, Postkantoor, nu appartementengebouw

1915             Gebouwd als vervanging van eerdere post- en telegraaf- en telefoon-

                     kantoren in Spoortraat 1 en Hogestraat 29.

                     Gebouwd in opdracht van de P.T.T.: een  post- telegraafkantoor

                     met directeurswoning op de eerste verdieping.

                     (Architect Rijksbouwmeester dhr. C.H. Peters)

1916             Post- en telegraafkantoor in gebruik genomen

1920             Gebouw aangesloten op het elektriciteitsnet

1926             Klok boven de ingang geschonken door de sociëteit “Onder Ons”

1926             Directeurswoning moet plaats maken voor kantoor-uitbreiding

1928             Het gebouw krijgt een centrale verwarming

1945             de nacht vóór de bevrijding (16 april) werd het achterste deel van

                     het gebouw (telefooncentrale) opgeblazen door de Duitsers,

1978             Sluiting Post-, Telegraaf- en Telefoonkantoor

1979-1980    Verbouw tot 17 wooneenheden

heden            Appartementengebouw, verhuurder Mooiland Vitalis.


Prinsenstraat 48

±1900           bouw woonhuis

1912             Jan Willem Doeve (1867-†1951) en Bertha Geertruida Doeve-Leunck

                     (1866 - †1931) met dochter

                     Hr. Doeve is tuinman van mej. Viëtor en van de heer Cavadino.

1922             J.W. Doeve, verbouw woonhuis

1925             Wim van der Meeren, bouwkundig tekenaar en decorateur 

                     Wim van der Meeren (1886-†1969) en Riek van der Meeren-Doeve

                     (1892-†1982) krijgen de kinderen Cor (1921), Jan (1927) en Wim (1929).

1939             Wim van der Meeren en Riek van der Meeren-Doeve en kinderen

1950             Wim van der Meeren en Riek van der Meeren-Doeve en kinderen

1969             Riek van der Meeren-Doeve

1970             woonhuis

2004             woonhuis

heden           woonhuis


Prinsenstraat 50

1913             koetshuis van dhr. Cavadino (woonde op de hoek Stationsplein-

                     Middelhovenstraat, zijn tuin liep tot aan de Prinsenstraat)

1939             Openbare leeszaal

1950             Openbare leeszaal

1952             Brandweerkazerne

1976             Corbeek, Humpy Dumpy

2003             garage

heden           garage


Prinsenstraat 58-60, Gasfabriek

Gasfabriek met machinehuis en ovens grenzend aan de Prinsenstraat en

gashouders aan de Middelhovenstraat

1897             Gasfabriek, directeur H.C. van Rossum

1920             gasproductie stopgezet, gebouwen krijgen een andere bestemming:

192?             voorste deel: avondschool voor handwerkslieden

1926             voorste deel: ook een leeszaal en een naai- en breischhool

1939             voorste deel: kantoor

1950             voorste deel: o.a. Naaischool

1976             voorste deel: ‘Het Clubhuis’

1939             achterste deel: School- en Gymnastieklokaal

1950             achterste deel: Gymnastieklokaal en tekenschool

197?             sloopt voormalige gasfabriek en bijgebouwen

2003             nieuwbouw woonhuizen nr. 58 en nr. 60

heden           woonhuizen


Prinsenstraat 62   (hoek Prinsenstraat - Middelhovenstraat),

woonhuis met grote schuur (nu ook: Middelhovenstraat 2a/2b)

1900             H. Bielderman, bouw paardenstal

1901             H. Bielderman, stalhouderij (H. Bielderman † 1918)

1921             G.J. (Gertienus Johannes) Remmelink, stalhouderij vh Bielderman

1949             †  G.J. Remmelink

1949             Wed. C. (Christina) Remmelink, geb. Jansen,

                     verbouw woonhuis tot dubbel woonhuis

1949             verbouw wagenschuur tot werkplaats (Wed. C. Remmelink)

1949             Homeco, hout- en metaalconstructiebedrijf (in grote schuur)

1950             Wed. Cristina Remmelink, geb. Jansen

                     en A. (Antonie) van de Lagemaat x Jantje Remmelink,

                     en Mientje Verhaaff-Remmelink x Henk Verhaaff

1953             Wed. Cristina Remmelink, geb. Jansen

                     en Mientje Verhaaff-Remmelink x Henk Verhaaff

1964             Garagebedrijf Gebr. v.d. Lagemaat (Arie en Antonie), in grote schuur

1979             sloop woonhuis en nieuwbouw auto-showroom

1990             Garagebedrijf van de Lagemaat (Tonnie)

1998             sloop garage/showroom

2000             nieuwbouw woonhuizen

heden           woonhuizen


Prinsenstraat 64, voorheen Middelhovenstraat 1

1939             R.M. van der Wal

1950             R.M. van der Wal en J.A. van der Wal

heden          woonhuis


Prinsenstraat  66

1899             J.F.C. Schoonwater, timmermanswinkel

1922             M.H.J. Schoonwater, machinale houtbewerking

1922             M.H.J. Schoonwater, verbouw werkplaats

1924             M.H.J. Schoonwater, makelaar

1938             M.H.J. Schoonwater, plaatsen raamkozijn

1939             M.H.J. Schoonwater

2003             woonhuis

2009             woonhuis, Peter Paul Geelen

heden           woonhuis, Peter Paul Geelen


Prinsenstraat 68

1924             Wed. Schoonwater-Wentink, sigarenmagazijn

1939             Wed. J.E.C. Schoonwater, geb. Wentink

1939             G.J. Smeltink, loodgieter

1948             C.H. Sloot, verbouw winkelpui

1950             C.H. Sloot, sigarenmagazijn

2003             woonhuis

heden           woonhuis


Prinsenstraat 70-72

1924             F. van Zadelhoff en J.G. Hupkes, bouwen  dubbel woonhuis en hekwerk

Prinsenstraat 70

1939             G. Bos

1950             G. Bos en Wed. Z.M. Kool, geb. de Boer

Prinsenstraat 72

1939             F. van Zadelhoff

1950             F. van Zadelhoff, B. van Spijker

1967             Reinders Ponjee & Co, makelaars

2003             woonhuis

heden           woonhuisONEVEN NUMMERS, van Spoorstraat naar Stationsplein, linkerkant


voorheen Prinsenstraat 1, nu Spoorstraat 1 en 1a

Spoorstraat 1

1878-1884    onbebouwd: overtuin van Hogestraat 54 (pastorie ds. D.G. Esscher)

1885             Bouw postkantoor met ambswoning door aannemer J. Maandag.

                     Hij is ook de eigenaar.

1886             gebouw verhuurd aan de Posterijen voor 550 gulden per jaar door

                     aannemer Maandag

1886             hulppostkantoor wordt postkantoor

1896             dienstverlening uitgebreid met de telegraaf

1896             nieuw huurcontract voor 870 gulden per jaar.

1903             verbouwing van het pand, o.a. uitbreiding aan de voorkant

1915             sluiting en verhuizing postkantoor naar Prinsenstraat 12

1916             Verbouw postkantoor tot winkelhuis en verkoop aan H.S. Gudden

1916             H.S. Gudden, manufacturen

1925             Verbouw woonhuis i.o.v. H. Gudden

1934             Verbouw winkelhuis i.o.v. D. Katz

1935             B. Katz, antiek en schilderijen

1964             Albert Lentink, filiaal van De Bazar

1974             Fa. ten Holder, radio en tv

1979             J.H. Hettelaar, electrotechniek

1990             Gino’s Shoarma, eig.: Hassan Usanmaz

2012             Gino’s Grillroom en Pizza, eig.: Hassan Usanmaz

Spoorstraat 1a

1885             gebouwd als aanbouw van het postkantoor

1939             J.H. (Hendrik) Leeman

1950             J.H. Leeman, meubelmaker

1990             afhaalbalie pizzeria

200?             café Gino’s palace

heden           café Gino’s palace


Prinsenstraat 1-3-5-7

Nieuwbouw, vierslag

Hier stonden drie panden

Pand 1

±1910           een kleine schuur bewoond door ‘Plankenzager’ Brugman

1939             bergplaats Pieper

1950             pakhuis

Pand 2

1939             D.J. Nijenhuis

1950             W. de Vries

Pand 3

1924             D.J. Nijenhuis, kruidenier

1939             B. Havesman

1950             H. Salemink

1973             Het Centrum, woninginrichting

199?             Gesloopt en nieuwbouw woningen (vierslag)


Prinsenstraat 9-11-13-15-17-19

een groot pand (aanvankelijk voor werknemers van de Gazelle-Rijwielfabriek) met in het midden een doorgang naar de achterzijden

Prinsenstraat 9

1939             H. van Tent Beeking

1950             H. van Tent Beeking en Wed. W.A. van Tent Beeking, geb. Kersten

heden           woonhuis

Prinsenstraat 11

1939             D.J. Scholten

1950             D.J. Scholten

heden           woonhuis

Prinsenstraat 13

1939             D.J. Masselink

1950             D.J. Masselink, W. Vos, J. Eertink

heden           woonhuis

Prinsenstraat 15

1939             D.A.J. Meijer

1950             D.A.J. Meijer (ouders van Sergeant Meijer † 1940 WOII)

heden           woonhuis

Prinsenstraat 17

1939             H. van Veelen

1950             Wed. G.C. van Veelen, geb. Wolsink en Wed H.G.C. Beeftink,

                     geb. van  Veelen

heden           woonhuis

Prinsenstraat 19

1905             H. van Veelen, gasfitter en smid

1939             Wed. E. Boerstoel

1950             Wed. H. Boerstoel, geb. Bijvank

2003             woonhuis

heden           woonhuis


Prinsenstraat 21

1939             N.V. P.G.E.M., verbouw transformatorhuisje

1950             Transformatorhuisje

2007             Transformatorhuisje


Prinsenstraat 23, School II / Koningin Emmaschool (openbare basisschool)

(Hoek Prinsenstraat en Viëtorstraat)

1878             bouw van ‘School II’

1888             uitbreiding van ‘School II’ met twee lokalen

1920-1930    de naam Koningin Emmaschool wordt al gebruikt

2007             Verzelfstandiging openbaar onderwijs. De school wordt onderdeel van

                     Scholengroep Veluwezoom

2011             Openbare Basisschool Koningin Emmaschool: 214 leerlingen

2011-2012    Grote renovatie van de school.

                     Tijdelijke verhuizing naar school aan de Molenweg (tot 1 mrt 2012)           


Schoolhoofden

1731-19??    meester E. Brantsen

1807-18??    meester J.A. Noij

1821-1824    meester A. Arends

1824-1828    meester G.H. Troost

1828-1864    meester S.C. van Veelen

1864-1869    meester J. van Hasselt

1869-1914    hoofdmeester J.A. Surink

1914-1931    hoofdmeester P. Hoekstra

1932-1961    hoofdmeester de heer G. Bos

1961-1965    hoofdmeester A. Tegelaar

1965-1969    hoofdmeester J. Karssens

1969-1973    hoofdmeester M. Bruil

1974-19??    hoofdmeester G.H. Brunnekreeft

2011             locatieleider Ivo Gerritsen


Geschiedenis

De geschiedenis van de huidige Koningin Emmaschool gaat terug naar een vroeger schoolgebouw op de hoek Kerkstraat/Veerstraat. In 1878 werd er een nieuwe school gebouwd aan de Prinsenstraat: ‘School II’. Dit gebouw was al snel te klein en uitgebreid met 2 nieuwe lokalen. Ernaast stond sinds 1876 ‘School I’: een school voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO).

Aan de hele oostzijde van de Viëtorstraat en ook op de beide hoeken van de Hogestraat en Prinsenstraat  stonden dus schoolgebouwen. De Viëtorstraat heette vroeger dan ook Schoolpad en Schoolstraat.


Hoek Veerstraat - Kerkstraat

1829-1878   voorloper van ‘School II’ / Koningin Emmaschool

Hoek Prinsenstraat - Viëtorstraat

1878             nieuwbouw ‘School II’ (openbaar lager onderwijs)

1888             uitbreiding van ‘School II’ met twee lokalen

1920-1930    de naam Koningin Emmaschool wordt al gebruikt

2007             Verzelfstandiging openbaar onderwijs. De school wordt onderdeel van

                     Scholengroep Veluwezoom

2011             Openbare Basisschool Koningin Emmaschool: 214 leerlingen

2011-2012    Grote renovatie van de school en tijdelijke verhuizing naar Molenweg

Hoek Hogestraat - Viëtorstraat

18??-1893   ‘Franse school’: particuliere kostschool (lager onderwijs, later voortgezet

                     onderwijs) van de heren De Jongh en Draaijer

Viëtorstraat (vroeger ook Schoolpad/Schoolstraat)

1876             nieuwbouw ‘School 1’ (naast pand kostschool) met daarin:

                     Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO, openbaar onderwijs)

                     Deze school werd óók ‘Franse school’ genoemd.

19??             Burgemeester Bloemersschool voor BLO

19??             Polikliniek Ziekenhuis Velp

19??             Muziekschool

2011-2012   Grote renovatie van het gebouw

2012             Kinderopvang en Buitenschoolse opvang (BSO) van de Kinderij

Aan het deel van de Konining Emmaschool (‘School II’) in de Viëtorstraat is een andere school gebouwd, waarin ook de ULO, later MULO, nog later Prins Bernhard Mavo, gevestigd was. Het gebouwd is gescheiden van ‘School I’ door een breed gangpad (nu overdekt en ingang Emmaschool).


Prinsenstraat 25, meestershuis op de hoek Prinsenstraat en Viëtorstraat (gesloopt)

1878             bouw van het meestershuis

1878-1914   woonhuis hoofdmeester J.A. Surink

1939             B. van Zeist

1950             A. Jansen en B. van Zeist

1975             Het ‘oude meestershuis’ wordt afgebroken

                     Geen herbouw, het terrein wordt schoolplein.


Prinsenstraat 27

1894             L.J. van Beek, grutterswaren

1911             G.A. Wijers, koloniale waren

1921             G. Land, kruidenier

1924             H.C. Winkels, slager

1928             H.C. Winkels, verbouw winkel

1931             H.C. Winkels, bouw rokerij/rookhok

1939             G.H. Hendriks, slager

1950             G.H. Hendriks, slagerij

1979             J.C. Wassink, tegelzetterij

2003             woonhuis

heden           woonhuis


Prinsenstraat 29

1907             J. Grotenhuis, barbier en sigarenmagazijn

                     met de bijnaam “Lord Zeepsop”

1927             G.J. Peters, muziekwinkel

1934             G.J. Peters, sigarenmagazijn

1939             G.J. Peters

1950             H.Ch. Peters en Wed. J.G. Peters, geb. Zonnenberg

1998             ontwerpbureau Idee-fix-DTP

2003             woonhuis

heden           woonhuis


Prinsenstraat 31

1905             G. Krijgsman, stalhouderij

1925             A. (Bram) Voerman, stalhouder

1939             A. Voerman

1950             A. Voerman en M. Ostermeier

1958             J. de Weijert, EDAC: autoverhuur, garage en servicestation

1964             Gebr. (Arie en Antonie) v.d. Lagemaat, garagebedrijf

1990             A. (Tonnie) v.d. Lagemaat jr.

1999             sloop en nieuwbouw woonhuis A. (Tonnie) v.d. Lagemaat jr.

heden           woonhuis


Prinsenstraat 33

1881             dhr. Pieper, Café De Vriendschap

1899             A.B. Gunsing, smederij

1924             Wed. G.E. Gunsing-Rosmulder, Café-biljart

1932             A.L. Koekebakker, verbouw Stationskoffiehuis

1937             A.L. Koekebakker, Stationskoffiehuis

1938             A.L. Koekebakker, bouw bergplaats

1939             A.L. Koekebakker

1950             H. Wilbrink, A. Menger, A. van Delden,

                     Hotel-Café-Restaurant ‘Het Stationskoffiehuis’

1962             L. Sorber, Stationskoffiehuis

1967             P. Spruyt, Restaurant Stationskoffiehuis

1990-200?    Chinees-Indisch Restaurtant Dragon Garden

heden            woonhuis


Prinsenstraat 35

1900             J. Meuleman, Bouw van een Villa met daarachter een sigarenfabriek

1907             J. Meuleman, verbouw woonhuis

1920             Nederlandse Middenstandsbank (NMB)

1921             afbraak voormalige sigarenfabriek

1921-1925    G.J. Bensink, locatie directeur N.V. Ned Middenstandsbank

1939             A. Boerman

1950             W. Zijlstra en H.P.M. Schröder

2003             woonhuis

heden           woonhuis


Prinsenstraat 37,  huis in het Carolinapark

1938             H.A. Hoorneman, tuinman/bloemisterij tuin Mej. Viëtor (nu Carolinapark)

1942             H.A. Hoorneman, vergroten druivenkas

1950             H.A. Hoorneman, zelfstandige bloemisterij in Carolinapark

2003             woonhuis

heden           woonhuis


onderwerpenonderwerpen.html
stratenstraten.html

Prinsenstraat

Stationsstraat

StationswegAfbeeldingen
deze straatStraten-album/Paginas/Prinsenstraat.htmlStraten-album/Paginas/Prinsenstraat.htmlStraten-album/Paginas/Prinsenstraat.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1
Detailkaartdetailkaart_Prinsenstraat.htmldetailkaart_Prinsenstraat.htmlshapeimage_5_link_0
Google
StreetViewGoogle_Maps_Prinsenstraat.htmlGoogle_Maps_Prinsenstraat.htmlGoogle_Maps_Prinsenstraat.htmlshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1

Locatie

Informatie

Opnieuw
BekekenOpnieuw_Bekeken/Artikelen/2011/1/1_Prinsenstraat,_Dieren_1.htmlOpnieuw_Bekeken/Artikelen/2011/1/1_Prinsenstraat,_Dieren_1.htmlOpnieuw_Bekeken/Archief.htmlshapeimage_7_link_0shapeimage_7_link_1