Kerkstraat

Marktpleintje

 

informatie na deze plattegrond

Marktpleintje

Op het pleintje (op de splitsing Hogestraat-Kerkstraat) werd van 1880-1887 twee keer per week een markt gehouden voor groente, fruit, zuivelproducten en vis. De grond werd geschonken door mevr. Hoogland-Palairet aan de Buurtschap van Dieren. Mevr. Hoogland was de bewoner van het pand Hogestraat 11, dat later bewoond werd door mej. Viëtor.

Op het pleintje hebben vroeger lange tijd enkele lindenbomen gestaan. Tot 1880 heette het pleintje ‘Den Lindenboom’. Een bruine beuk werd geschonken door notaris Everts in 1870.

De oorspronkelijke bomen uit de 19e eeuw zijn inmiddels verdwenen. De Buurtschap bezit dit pleintje nog steeds.


Aan de kop van de Spoorstraat (aan de kant van het spoor) was in de jaren 1950-1960 op woensdagochtend de weekmarkt, tot de aanleg van de Burg. de Bruinstraat (1959). Daarna verhuisde de markt in de jaren 60 naar de hoek Kruisstraat-Kerkstraat (nu parkeerterrein). Vanaf de jaren 70 is de markt op het Ericaplein achter winkelcentrum Calluna, nog steeds iedere woensdagochtend.

Rond het Marktpleintje liggen de volgende panden:


Hogestraat 18

1950             woning hoofd R.K. St. Joannesschool, Dhr. M.J.F. Smits en

                     J.H. Lammerts

2011             woonhuis


Kerkstraat 1, woonhuis aan het Marktpleintje

±1930          familie Nas

1939            C.H.A.C. Commessmann en H. Jacobs

1950            Wed. H. Jacobs, geb. Jonkers en Wed. A.P.L. Haar, geb. Böttger,

                    A.P.L. Böttger, J. de Wilde


Kerkstraat 3, winkel/woonhuis aan het Marktpleintje, hoek Kerkstraat

1886            C.R. Jansen en Zonen, manufacturen

1906            E.H. Jansen en A.C. Jansen, manufacturen

1939            E.H. Jansen

1950            E.H. Jansen en A.M. Popma

1960            H. Dirksen Fotografie

2011            Ans Sterne, kapsalon


Hogestraat 11, Politiebureau

1751             eigenaar: Abraham Elie Palairet

1857             eigenaar: Joan Henrik van Geuns, gehuwd met Carolina Kobus

                                     Naar mw. Carolina van Geuns-Kobus is zeer waarschijnlijk

                                     het park vernoemd.

1869             eigenaar: Cornelius Dasse Viëtor († 1889), gehuwd met

                                    Hendrika Johanna Binkhorst († 1901),

                                    dochter Jeantine Haitzema Viëtor (geboren 1855),

                                    gestorven in 1941 en begraven in Dieren.

1901             eigenaar: Jeantine Haitzema Viëtor (“Mej. Viëtor”)

1916             bouw tuinhuis (J. Haitzema Viëtor)

1941             eigenaar: Gemeente Rheden

1942-heden  bestemming Politiebureau


Hogestraat 13a, afgebroken

19..?             kapper Straatman

19..?             werkplaats schildersbedrijf Fa. Slik

19..?             afgebroken voor het verkeer in de Hogestraat


Hogestraat 13

1796-1979    Schildersbedrijf Fa. Slik

1924             verbouwing woonhuis (G.Z. Slik)

1950             J.W. Slik, H.G.J. Slik, schildersbedrijf

2011             Bed & Breakfast Het Koetshuis


Hogestraat 15

1889             D.G. Brinkhorst, schoenmaker

1908             H. Brinkhorst, schoenmaker

1943             G. van Steenbeek, optiek en bandages

1950             G. van Steenbeek, optiek en bandages

1956             J.H. Meijer, radio en TV verkoop


Hogestraat 17-17A

1887             Wed. F.H.H. Emmerink, manufacturen

1891             H.A. Lowes, manufacturen

1933             B. Meijer, herenmodes en kleermakerij

1938             H.S.A. Gudden, manufacturen

1939             bouw schuur (H. Gudden)

1950             H.S.A. Gudden

1963             Fa. de Wildt, loodgieter

2011             fam. J. de Wildt


Hogestraat 14: Pastorie van de R.K. Mariakerk

1815             Wed. Palarait, azijnfabriek

1895             bouw R.K. Pastorie

1900             bouw kamer en waranda pastorie (R.K. Kerkbestuur, W. v.d Loo)

1907             vervangen hekwerk (R.K. Kerkbestuur)

1911             verbouw R.K. Pastorie (R.K. Kerkbestuur, W. v.d Loo)

1917             verbouw R.K. Pastorie (R.K. Kerkbestuur)

1922             plaatsen lichtkozijn boven hoofdingang pastorie (J.A. Haanenbrink)

1966             A. v.d. Heide, assurantiën

2003             woonhuis

2011             woonhuis


Hogestraat 16

1803             bakkerij

1887             G.J. Bitters, brood, koek- en banketbakker

1902             W. Bosman, patissier-cuisinier

1913             verbouwing winkel/woonhuis met bakkerij (W. Bosman)

1924             Huize Bosman, banketbakker en kokerijadvertentie 1931


1931             verbouwing winkel (J.W. Bosman)

1950             ”Huize Bosman, Banketbakkerij Kokerij”, J.W. Bosman

1957             Jaques Struik, banketbakker

1990             D. v.d. Reep, natuurdesemproducten

199?             Lia Dekkers, zangpedagoge

2003             woonhuis

2011             woonhuis


Kerkstraat 2

1908            H.J. Nijenhuis, behanger en stoffeerder

1936            P.J. Grotenhuis, dameskapsalon

1939            P.J. Grotenhuis, dameskapsalon

1950            P.J. Grotenhuis, dameskapsalon

1964            L. Grotenhuis, dameskapsalon

1996            Ans Sterne, dameskapsalon

2011            woning


Kerkstraat 4-4a

1893            H. Grotenhuis, kapperszaak

1901            Wed. H. Grotenhuis, kapperszaak

1905            A.A. Jansen, sigarenmagazijn en coiffeur

1923            A.A. Jansen, sigarenmagazijn en coiffeur

1928            Gebr. J.A. en P. Grotenhuis, dames- en herenkapper, sigaren-

                    magazijn, postzegelzaak

1939            Gebr. J.A. en P. Grotenhuis

1950            J.A. Grotenhuis en A.A. Jansen

1951            J.H. Meijer, radiozaak

1956            G. van Steenbeek, opticien

1965            bandages, A.C. van Steenbeek-Gastelaars

1983            ’t Winkeltje, eigengemaakte en gedragen kleding

2011            woonhuis


Kerkstraat 6-8-8A-10, gebouwd als 1 pand, in 1910 gesplitst

Kerkstraat 6-8

1876            L.H. Arentsen, zadelmaker en behanger

1898            H.K. Arentsen, rijwielfabriek

1898            Arentsen en Kölling, fietsen en toebehoren

1898            L.H. Arentsen, huishoudelijke artikelen

1904            R.G. Arentsen, rijwielen en reparatie-inrichting

1905            Wed. L.H. Arentsen, ijzerwaren en huishoudelijke artikelen

1910            gesplits in 2 panden (Kerkstraat 6 en 8)

Kerkstraat 6

1910            Fa. Wed. L.H. Arentsen, rijwielen en benzine

1916            R.G. Arentsen, rijwielhandelaar

1925            verbouw woonhuis (R.G. Arentsen)

1936            Albert Heijn

1950            Albert Heijn

1950            H.B. Wiegerink

1962            Gelders Installatie Bedrijf

1976            Evy-modes

1980            P. Grotenhuis, assurantiekantoor

2011            woonhuis

Kerkstraat 8

1910            Fa. Wed. L.H. Arentsen, ijzerwaren en huishoudelijke artikelen

1914            Fa. Wed. L.H. Arentsen, emailleer, nikkel- en reparatie-inrichting

1916            H.K. Arentsen, winkel in ijzerwaren

1918            Provinciale IJzerhandel v/h Arentsen

1924            Provinciale IJzerhandel J.W. Pieper

1939            J.W. Pieper

1950            Fa. J.W. Pieper en Zn., ijzerhandel

1966            B. Maresch, herenmode

1976            C. Simoons, lijstenfabriek

2011            woonhuis


Kerkstraat 10A, achter het pand Kerkstraat  6, 8, 8A en 10

1892            fietsen-werkplaats Rudolf Arentsen en Willem Kölling

                    (voorloper van Gazelle Rijwielfabriek)

2011            woonhuis


Kerkstraat 12-12A-12B-12C-12D, nu appartementencomplex ‘De Witte Raaf’.

Op deze locatie stond vroeger een winkelpand.

1885            Wed. J.N. Heeröldt, muziek- en kantoorboekhandel

1903            D.J. Wesselink, boekhandel

1910            B. van Nes Cz., boekhandel, fotoartikelen, speelgoed

1939            B. van Nes

1950            B van Nes, boekhandel, G. van Nes, E. van Nes

1964            L. Timmerman, boekhandel

1966            W.A. Rebers, boekhandel

19??            sloop en nieuwbouw appartementencomplex ‘De Witte Raaf’

2011            appartementencomplex ‘De Witte Raaf’


 

Marktpleintje

Marktplein

Kerkstraat

Hogestraat

onderwerpenonderwerpen.html
stratenstraten.html
Opnieuw
BekekenOpnieuw_Bekeken/Archief.htmlOpnieuw_Bekeken/Archief.htmlOpnieuw_Bekeken/Archief.htmlshapeimage_7_link_0shapeimage_7_link_1
Google
StreetViewGoogle_Maps_Kerkstr-Marktpl.htmlGoogle_Maps_Kerkstr-Marktpl.htmlGoogle_Maps_Kerkstr-Marktpl.htmlshapeimage_8_link_0shapeimage_8_link_1
Afbeeldingen
KerkstraatStraten-album/Paginas/Kerkstraat.htmlStraten-album/Paginas/Kerkstraat.htmlStraten-album/Paginas/Kerkstraat.htmlshapeimage_9_link_0shapeimage_9_link_1
Detailkaart
Kerkstraatdetailkaart_Kerkstraat.htmldetailkaart_Kerkstraat.htmldetailkaart_Kerkstraat.htmlshapeimage_10_link_0shapeimage_10_link_1

Informatie

Marktpleintje

Locatie
Informatielocaties_Kerkstraat.htmllocaties_Kerkstraat.htmllocaties_Kerkstraat.htmlshapeimage_11_link_0shapeimage_11_link_1

kaart: 2007 Gem. Rheden

bewerking: DierenInBeeld.nl