Kerkstraat

 

ONEVEN NUMMERS


Kerkstraat 1, woonhuis aan het Marktpleintje

±1930          familie Nas

1939            C.H.A.C. Commessmann en H. Jacobs

1950            Wed. H. Jacobs, geb. Jonkers en Wed. A.P.L. Haar, geb. Böttger,

                    A.P.L. Böttger, J. de Wilde

nu                woonhuis


Kerkstraat 3, winkel/woonhuis aan het Marktpleintje, hoek Kerkstraat

1886            C.R. Jansen en Zonen, manufacturen

1906            E.H. Jansen en A.C. Jansen, manufacturen

1939            E.H. Jansen

1950            E.H. Jansen en A.M. Popma

1960            H. Dirksen Fotografie

nu                 Ans Sterne, kapsalon


Kerkstraat 5

1896            J. te Boekhorst, schoenmaker

1899            W. van Delden, behanger-stoffeerder, pension

1909            H.B. Dirksen, Fotografie

1939            H.B. Dirksen

1950            Wed. J. Dirksen, geb. Wassens, J.G. Dirksen, A. Stel, R. Stel, H.J. Stel

1952            H. Dirksen, Fotografie

nu                woonhuis


Kerkstraat 7-7a

1873            opening De Goedkope Winkel, Fa. S. Bachrach

1901            verbouw winkel/woonhuis (S. Bachrach)

1927            verbouw winkel/woonhuis (S. Bachrach)

1939            winkel Bachrach

1946            T. Beuvink en B. Fromm

1950            T. Beuving

1958            Albert Heijn, eerste zelfbedieningszaak in Dieren

1982            sloop en nieuwbouw

nu                woonhuis, ‘t Koppel


Kerkstraat 9-9a

1897            A. Polak, slagerij

1921            Fa. Wed. Levie en Zn., slagerij

1937            J. van Bruggen, slagerij

1939            J. van Bruggen en R. v.d. Vegte

1941            A.B. Hulshof, zuivelhandel

1950            Hulshof Zuivelproducten

1965            D. Smulders, kapsalon

nu                woonhuis


Kerkstraat 11

1929            Albino, koloniale waren

1939            J. van Someren

1946            J. van Someren

1950            J. van Someren, A.J. Beeftink, J.A.W. Beeftink

1959            A.B. Hulshof

1959            C. Hendriks, radio en electrotechniek

1968            J. Maresch, modestoffen

nu                woonhuis


Kerkstraat 13

1893            P.Ch. Grotenhuis, zadelmaker en barbier

1920            P.Th. van Dalen, zadelmaker

1939            P.Th. van Dalen

1950            P.Th. van Dalen

nu                woonhuis


Kerkstraat 15

1900            sigarenmagazijn De Pijpenwinkel, G. Knoest

1921            verbouw winkelpui (G. Knoest)

1939            G. Knoest, sigarenmagazijn en makelaardij

1950            G. Knoest

nu                woonhuis


Kerkstraat 17-19, nu 2 geschakelde nieuwbouwpanden

Op deze locatie hebben vroeger 2 panden gestaan:

Pand 1

1890            H.O. Weijers, boerderij

1919            G. Limpens, boerderij

192?            boerderij verbouwd tot winkel/woonhuis

1924            R. Jeronimus, aardappelen en brandstoffen

1939            G. Limpers

1950            W.H. Elshof

19??            sloop en nieuwbouw (samen met nr. 19)

nu                woonhuis

Pand 2

192?            boerderij verbouwd tot winkel/woonhuis

1927            Het Kaashuis, B. Wansink

1939            J. Corporaal en Zn., groente en fruit

1939            G.J. Corporaal

1950            J. Corporaal en T. Corporaal

1950            J. Corporaal, Groente- en fruithandel

19??            sloop en nieuwbouw (samen met nr. 17)

nu                woonhuis


Tussen Kerkstraat 19 en 21: tegenwoordig ingang Koppelstraat


Kerkstraat 21-23-25, nu 1 nieuwbouwpand.

Op deze locatie hebben meerdere panden gestaan.

Pand1

1905            J.G. Overeem, gistverkoper en schoenmaker

1932            M.A.J.van Helsdingen, rijwielhandel

1934            bouw rijwielherstelplaats (M. van Helsdingen)

1939            M.A.J. van Helsdingen en K.J. Braakhekke

1950            M.A.J. van Helsdingen

1975            H. Steinvoort, platenshop

1988            Tapijtcentrum Dieren-Zuid

199?            sloop en nieuwbouw

Pand 2

1892            J. Steinvoort en Zn., timmerman en aannemer

1911            J. Steinvoort en Zn., timmerlieden en aannemers

1915            E.J. Steinvoort, wagenmaker

1920            bouw loods (E.J. Steinvoort)

1924            bouw bergplaats (E.J. Steinvoort)

1930            bouw werkplaats (E.J. Steinvoort)

1939            E.J. Steinvoort

1950            E.J. Steinvoort, Wagenmaker en carrosseriebedrijf

1958            E.J. Steinvoort en Zn., Electrische wagenmakerij

1966            H.J.G. Leemhuis, meubelfabriek

1967            H.F. Belle, meubelmakerij en meubelhandel

1990            sloop en nieuwbouw

nu                woonhuis

Pand 3

1896            Gezusters Schulte, manufacturen

1912            winkel ‘De Wolbaal’, Wed. E. de Vries-van Wilpe

1932            A. Jansen, elektriciën

1939            H.J. Jansen

1946            J. de Kruijf, muziekhandel

1957            J. Hoefnagels, manufacturen

1973            sloop en nieuwbouw


Kerkstraat 33

1908            winkel ‘De Kleine Winst’, Joh. Matthei

1916            winkel ‘De Kleine Winst’, Gezusters Albers

1923            De Bazar, Albert Lentink

1932            A. Jansen, rieten meubelen en mandenmagazijn

1933            J. Hoefnagels, manufacturen

1939            J.H.E. Hoefnagels, manufacturen

1950-±1990 J.H.E. Hoefnagels, manufacturen

1985-1995   Pete en Riet Groot: Periglas, import-export glasproducten

nu                woonhuis


Kerkstraat 35

1929            B. van Zeijst, kleermaker

1935            Bata schoenhandel

1936            C.J. Gerritsen, kruidenier

1935            bouw schuur (C.J. Gerritsen)

1939            C.J. Gerritsen

1950            C.J. Gerritsen, kruidenier

1959            kruidenierswinkel Vivo, R.H. Gerritsen (samenvoeging panden 35-37)

nu                woonhuis


Kerkstraat 37

1915            E. Jansen, juwelier en horlogerie

1939            E. Jansen

1950            E. Jansen

1959            kruidenierswinkel Vivo, R.H. Gerritsen (samenvoeging panden 35-37)


Kerkstraat 39

1897            P.A. de Bosson, kruidenier

1923            verbouw winkel/woonhuis (W.J.J. de Bosson)

1925            verbouw winkel/woonhuis (P.A. de Bosson)

1931            verbouw winkel/woonhuis (P.A. de Bosson)

1932            kruidenier C.J. Gerritsen, kruidenier

1934            Bata schoenwinkel

1937            C.J. Hoevers, schoenmakerij

1939            C.J. Hoevers

1945            Fa. C.J. Hoevers en Zn., schoenmakerij

1950            Hoevers en Zonen

1962            filiaal van De Bazar, Albert Lentink

nu                woonhuis


Kerkstraat 41, Nederlands Hervormde kerk, de Dorpskerk (Rijksmonument)

De kerk had in 1846 een langwerpige vorm. In 1876 werd tegen de noordzijde een nieuw stuk geplaatst waardoor de kerk een T-vorm kreeg.

In 1846 werd de bouw aanbesteed door een “Commissie van ingezetenen ter stichting van een kerk en pastorie te Dieren, de heren S.C. van Veelen, G.S. Reehorst, A. Brouwer en J. Schothorst, met steun van gravin van Wassenaer”.

De pastorie werd in 1848 achter de achter de kerk gebouwd (Hogestraat 54).

1846            nieuwbouw, architect J. Brink Evers uit Ellecom

1876            aan de noordzijde uitgebreid, er ontstond een T-vorm

1909            bouw van een lokaal aan kerk

1911            bouw verenigingsgebouw “Irene” aan de westzijde van de kerk

1925            bouw rijwielbergplaats naast de kerk

1927            verbouwing kerkgebouw

1950            bouw van een galerij met toegang

2005            particulier eigendom, verbouwing tot kantoorruimte

nu                particulier eigendom, bedrijfsruimte


Kerkstraat 47

1931            Joh. Brandsma, schortenhuis

1933            H. van Zadelhoff, slagerij

1939            H.A. van Zadelhoff

1942            vernieuwen schoorsteen (H.A. van Zadelhoff)

1949            verbouw winkel/woonhuis (H.A. van Zadelhoff)

1950            H.A. van Zadelhoff, slagerij

1962            Slagerijen Jeronimus

19??            sloop en nieuwbouw

nu                woonhuis


Kerkstraat 49

1928            verbouw woonhuis (B. Spronk)

1935            verbouw winkelpui (B. Spronk)

1936            B. Spronk, sigarenmagazijn

1939            B. Spronk

1950            B. Spronk

1985            sloop na brand


Kerkstraat 53

19??            mej. Zimmer, winkel in garen en band

1920            verbouw tot winkel/woonhuis (Gezusters Schulte)

1924            Gezusters Schulte, winkeliers

1925            Lion Leeraar, koopman in manufacturen

1929            Coöp. Verbruikersvereniging Ons Belang

1932            Joh. Brandsma, manufacturenmagazijn

1935            F. Hoefnagels, vishandel

1939            Hoefnagels, vishandel

1939            Jamin winkel, M. van Gessel en L.N.A. Slaghecke

1954            Jamin winkel, F. Nas en H. Nijhuis,

1968            Betty Koenhen, Fotografie

nu                woonhuis


EVEN NUMMERS


Kerkstraat 2

1908            H.J. Nijenhuis, behanger en stoffeerder

1936            P.J. Grotenhuis, dameskapsalon

1939            P.J. Grotenhuis, dameskapsalon

1950            P.J. Grotenhuis, dameskapsalon

1964            L. Grotenhuis, dameskapsalon

1996            Ans Sterne, dameskapsalon

nu                woonhuis


Kerkstraat 4-4a

1893            H. Grotenhuis, kapperszaak

1901            Wed. H. Grotenhuis, kapperszaak

1905            A.A. Jansen, sigarenmagazijn en coiffeur

1923            A.A. Jansen, sigarenmagazijn en coiffeur

1928            Gebr. J.A. en P. Grotenhuis, dames- en herenkapper, sigaren-

                    magazijn, postzegelzaak

1939            Gebr. J.A. en P. Grotenhuis

1950            J.A. Grotenhuis en A.A. Jansen

1951            J.H. Meijer, radiozaak

1956            G. van Steenbeek, opticien

1965            bandages, A.C. van Steenbeek-Gastelaars

1983            ’t Winkeltje, eigengemaakte en gedragen kleding

nu                woonhuis


Kerkstraat 6-8-8A-10, gebouwd als 1 pand, in 1910 gesplitst

Kerkstraat 6-8

1876            L.H. Arentsen, zadelmaker en behanger

1898            H.K. Arentsen, rijwielfabriek

1898            Arentsen en Kölling, fietsen en toebehoren

1898            L.H. Arentsen, huishoudelijke artikelen

1904            R.G. Arentsen, rijwielen en reparatie-inrichting

1905            Wed. L.H. Arentsen, ijzerwaren en huishoudelijke artikelen

1910            gesplits in 2 panden (Kerkstraat 6 en 8)

Kerkstraat 6

1910            Fa. Wed. L.H. Arentsen, rijwielen en benzine

1916            R.G. Arentsen, rijwielhandelaar

1925            verbouw woonhuis (R.G. Arentsen)

1936            Albert Heijn

1950            Albert Heijn

1950            H.B. Wiegerink

1962            Gelders Installatie Bedrijf

1976            Evy-modes

1980            P. Grotenhuis, assurantiekantoor

nu                woonhuis

Kerkstraat 8

1910            Fa. Wed. L.H. Arentsen, ijzerwaren en huishoudelijke artikelen

1914            Fa. Wed. L.H. Arentsen, emailleer, nikkel- en reparatie-inrichting

1916            H.K. Arentsen, winkel in ijzerwaren

1918            Provinciale IJzerhandel v/h Arentsen

1924            Provinciale IJzerhandel J.W. Pieper

1939            J.W. Pieper

1950            Fa. J.W. Pieper en Zn., ijzerhandel

1966            B. Maresch, herenmode

1976            C. Simoons, lijstenfabriek

nu                woonhuis


Kerkstraat 10A, achter het pand Kerkstraat  6, 8, 8A en 10

1892            fietsen-werkplaats Rudolf Arentsen en Willem Kölling

                    (voorloper van Gazelle Rijwielfabriek)

nu                woonhuis


Kerkstraat 12-12A-12B-12C-12D, nu appartementencomplex ‘De Witte Raaf’.

Op deze locatie stond vroeger een winkelpand.

1885            Wed. J.N. Heeröldt, muziek- en kantoorboekhandel

1903            D.J. Wesselink, boekhandel

1910            B. van Nes Cz., boekhandel, fotoartikelen, speelgoed

1939            B. van Nes

1950            B van Nes, boekhandel, G. van Nes, E. van Nes

1964            L. Timmerman, boekhandel

1966            W.A. Rebers, boekhandel

19??            sloop en nieuwbouw appartementencomplex ‘De Witte Raaf’

nu                appartementencomplex ‘De Witte Raaf’


Kerkstraat 14-16, oorspronkelijk 1 pand

Kerkstraat 14

1939            Wed. H.C. Winkels

1950            pedicure Mw. A. Hofer

nu                woonhuis?

Kerkstraat 16

1900            Jan Lentink, aardewerk, huishoudelijke artikelen en veehandelaar

1927            Fa. Jan lentink, aardewerk en huishoudelijke artikelen

1933            ‘Het Warenhuis’, Chris Lentink

1943            verbouw winkel/woonhuis (Chr. Lentink)

1950            Chris Lentink, huishoudelijke- en luxe artikelen

197?            Jan Lentink sluit winkel in huishoudelijke artikelen

nu                woonhuis


Kerkstraat 18-20-22, vormen 1 complex

Kerkstraat 18

1929            J.B. Wissink, groente- en fruithandel

1937            bouw dubbel winkel/winkelhuis (J.B. Wissink)

1939            J.B. Wissink

1950            J.B. Wissink

1962            Wed. G. Wissink-Lentink, groente- en fruithandel

nu                woonhuis

Kerkstraat 20

1908            J. Lentink, bakkerij

1913            verbouw woonhuis tot dubbel winkel/woonhuis (J. Lentink)

1913            J.W. Nijenhuis, bakkerij

1923            E.J. Nijman, bakkerij

1926            J.F. Rutgers, loodgieter

1937            J.C. Stam, melkhandel

1938            A.B. Hulshof, melkhandel

1939            A.B. Hulshof

1950            H. Beek en C. Beek

1950            J. Bolwiender, radio- electrotechnisch bureau

1959            J. Bolwiender, electrotechnisch bureau

nu                woonhuis

Kerkstraat 22

1863            J. Resink, smederij

1901            W. Resink, smederij en “Bondsrijwielhersteller”

1920            verbouw winkel/woonhuis (W. Resink)

1929            Jan-Hendrik Resink, smederij en ijzerhandel

1939            J.H. Resink

1950            J.H. Resink, ijzerhandel

1965            J.H en W. Resink, smederij, ijzerhandel en centr. verwarming

nu                woonhuis


Kerkstraat 22A-22B-22C-22D

nu                appartementencomplex aan een straatje tussen nr. 22 en 24


Kerkstraat 24-32, nu appartementencomplex ‘Duma’.

Op dit perceel hebben 2 panden gestaan.

Pand 1+2

19??            W.C. Lockhorst, huisarts

1903            H. Bloemink koopt het huis en verbouwd het tot twee winkelpanden

Pand 1

1903            H. Bloemink, zadelmakerij

1912            H. Bloemink, magazijn van tapijten en behang

1916            H.J. Bloemink, behanger en stoffeerder

1938            aanbouw toiletinrichting (E.J. Bloemink)

1939            H.J. Bloemink en H. Bloemink

1950            J. Steinvoort

1968            Zurink, meubelstoffeerder

19??            sloop en nieuwbouw appartementencomplex ‘Duma’

nu                appartementencomplex ‘Duma’

Pand 2

1905            P. Kooiman, meubelfabriek

1931            Mej. D. Thomassen, coiffeuse

1935            Joh. Brandsma, damesmodes

1938            Havanera sigarenfabriek, Gebr. Nas

1938            bouwwerkzaamheden sigarenfabriek (J.H. Nas)

1939            Sigarenfabriek

1942            C. de Vries, schoenenhandel

1943            Mw. W.G. de Vries, atelier en modevakschool

1950            E. Snieder, schoenmaker

1953            Sajo chemische  wasserij, J.P. Schuite

19??            sloop en nieuwbouw appartementencomplex ‘Duma’

nu                appartementencomplex ‘Duma’


Kerkstraat 34-36, nu appartementencomplex ‘Duma’.

Op dit perceel hebben 3 panden gestaan.

Pand 1

1893            B.J. Westerveld, kruidenier

1886            De Magneet, manufacturen, Fa. Jacob Salomon Levie

1905            De Magneet, manufacturen, Fa. Jacob Salomon Levie

1931            H. Beek, electrische drukkerij

1934            G.H.W. van Huet, banket- en chocoladehuis, depot Jamin

1939            G.H.W. van Huet

1950            G.H.W. van Huet en A.P.Th. van Huet

1959            W. te Grotenhuis, cafetaria

1973            J. van Zon, pension

19??            sloop en nieuwbouw appartementencomplex ‘Duma’

nu                appartementencomplex ‘Duma’

Pand 2

1896            oprichting koperslagerij (J.P.H. Veldhuis)

1898            bouw koperslagerij (J.P.H. Veldhuis)

1904            A.J. Geverink, koperslager en loodgieter

1921            S. van Asten, loodgieter

1934            verbouw winkel/woonhuis (Fa. J. Reinders)

1939            J. Reinders

1945            Gebr. Reinders, machinale houtbewerking

1946            bouw werkplaats voor machinale houtbewerking (Fa. J. Reinders)

1947            bouw brandmuur in timmerfabriek (Fa. J. Reinders)

1950            J. Reinders

19??            sloop en nieuwbouw appartementencomplex ‘Duma’

2011            appartementencomplex ‘Duma’

Pand 3

1979            J. Gerritsen, las- en constructiebedrijf

19??            sloop en nieuwbouw appartementencomplex ‘Duma’

nu                appartementencomplex ‘Duma’


Kerkstraat 38-40, 1 pand, waarin 4 bedrijven gevestigd waren

Bedrijf 1

1889            W. Masselink, kuiper en vleesroker

1905            J.E. Masselink, kuiper

1930            verbouw woonhuis (J.E. Masselink)

1939            J.E. Masselink

1950            J.E. Masselink en W. Abspoel

Bedrijf 2

1905            D.W. Masselink, slager

1916            D. Harmelink, slager

1920            G. Willemsen, slager

1925            B. Hendriksen, slager

1939            B. Hendriksen

1950            B. Hendriksen, slager

1964            C.J.A. Booltink, slager

nu                woonhuis

Bedrijf 3

1936            Jolink, groente en fruit

1938            verbouw kamer (B. Wansink)

1939            Het Kaashuis, B. Wansink

1950            B. Wansink

1964            D. van Reen, levensmiddelen

Bedrijf 4

1900            J.F. Rutgers, groente en fruit

1930            verbouw winkel/woonhuis (J.F. Rutgers)

1929            D. Rutgers-Nijdam, dameshandwerken

1932            J. Zwarts-Brinkhuis, manufacturen

nu                woonhuis


Kerkstraat 44-50, nu appartementengebouw ‘De Kroon’.

Op dit perceel hebben 2 panden gestaan.

Pand 1

1875            F. Wegman, slijterij en kruideniersbedrijf

1903            W.L.J. Wegman, café en scheepsbevrachter

1927            W.L.J. Wegman, hotel, café, slijterij en kegelbaan

1939            W.L.J. Wegman
1944            verbouwing café (W.L.J. Wegman)

1950            W.B. Wegman en H.A. Wegman

1950            Fa. W.L.J. Wegman

1981            Nachtegaal, zaalverhuurbedrijf

tot ±1986     Dansschool Jacobs

1987            sloop en nieuwbouw appartementengebouw ‘De Kroon’

nu                appartementengebouw ‘De Kroon’

Pand 2

1890            P.J. Gastelaars, huis- en rijtuigschilder

1901            bouw winkel/woonhuis (P.J. Gastelaaars)

1902            P.J. Gastelaars, schilder en drogist

1939            F.W. Dobbenberg, drogisterij De Gaper

1950            F.W. Dobbenberg en Wed. E. Dobbenberg, geb. Sesink

1950            Dobbenberg, drogisterij De Gaper

1987            sloop en nieuwbouw appartementengebouw ‘De Kroon’

nu                appartementengebouw ‘De Kroon’


Kerkstraat 52-86? (hoek Veerstraat), appartementencomplex ‘De Bazaar’.

Op dit terrein was vóór 1829 de begraafplaats van Dieren. In 1829 werd er de lagere school gebouwd. Daarna hebben er 2 panden gestaan.

Pand1

1931            verbouw winkel/woonhuis (A. Lentink)

1935            verbouw winkel/woonhuis (A. Lentink)

1950            A. Lentink, J. Lentink, P.J. Dobbenberg

19??            sloop en nieuwbouw appartementencomplex ‘De Bazaar’

nu                appartementencomplex ‘De Bazaar’

Pand 2

1829            bouw lagere school (voorloper School II en Koningin Emmaschool)

                    zie ook: locatie-informatie > Prinsenstraat 23, Kon. Emmaschool)

1880            sloop en nieuwbouw G.G. Opwijrda, drukkerij en uitgeverij

1896            verbouw woonhuis (G.G. Opwijrda)

1924            De Bazaar, Albert Lentink, huishoudelijke artikelen en meubelen

1939            Albert Lentink

1950            Fa. Albert Lentink

19??            sloop en nieuwbouw appartementencomplex ‘De Bazaar’

nu                appartementencomplex ‘De Bazaar’


Kerkstraat, hoek Veerstraat 1

1890            Jacob Hagen bouwt bakkerij

1921            verbouw bakkerij(J. Hagen)

1923            Jan Hagen, bakker

1940            verbouw bakkerij(J. Hagen)

1949            J.J. Akkermans, bakker

1950            J.J. Akkermans, J. Hagen, P. van Leeuwen

nu                woonhuis


Kerkstraat 88-90, 1 pand

Kerkstraat 88

1902            H.W. Kempff, kruidenier, klompen en tabakswaren

1939            Mej. J. Kempff

1950            J. Kempff en G.D. Gosselink

1950            Th.B.J. Ruikes, delicatessen

nu                woonhuis

Kerkstraat 90

2012            woonhuis


Kerkstraat 92-94-96, een drieslag, Architect Uiterwijk

Kerkstraat 92

1918            Electro-Technisch Bureau Gelria, J. Slijkhuis

1935            J.C. Stam, melkhandel

1938            Joh. Brandsma, manufacturier

1939            J. Brandsma

1939            A. van Putten, pension en assurantiekantoor

1950            A. van Putten, Wed. L.Douglas, geb. de Clercq, J. Brandsma

nu                woonhuis

Kerkstraat 94

1889            Jacob Levie, manufacturen

1924            sigarenmagazijn Deli, H.J. Redmers

1930            P. Kooiman, meubelmagazijn

1934            H. Gudden, manufacturen, confectie- en tapijthandel

1939            H.Z.A. Gudden

1939            Werndly

1950            T. Werndlij (bakker)

nu                woonhuis

Kerkstraat 96

1881            Buurtlokaal van de ‘Buurtschap van Dieren’

1891            verbouw buurtlokaal (Buurtmeesters van de Buurtschap Dieren)

1925            verbouw buurtlokaal (Bestuur Buurtschap van Dieren)

1927            bouw bergplaats (Bestuur Buurtschap van Dieren)

1939            Buurtlokaal

1950            Buurtlokaal

nu                woonhuis


Kerkstraat 98, vroeger 2 panden, nu  samengevoegd

Voorhuis

1912            G.H. Diederich, schilder

1933            B. van Zeijst, kleermaker

1933            G. de Wit, vishandel

1936            schoenmakerij Modern, D. le Heij

1939            Th. Van Zon, groente en fruit

1946            G. de Wit, vishandel

1950            G. de Wit

1962            J.W. Pietersen

nu                woonhuis (voor- en achterhuis)

Achterhuis

1928            verbouw woonhuis (H. Jalink)

1933            verbouw woonhuis (H. Jalink)

1939            H. Jalink

1950            H. Jalink

nu                woonhuis (voor- en achterhuis)


Kerkstraat (naast nr. 98), op de parkeerplaats stonden 2 panden

Pand 1, boerderij

1900            W. Stenfert, boerderij

1939            W. Stenfert

1950            W. Stenfert

19??            sloop

196?            marktterrein

nu                parkeerplaats

Pand 2 (hoek Kruisstraat), dubbel woonhuis

Pand 2A

1939            B. Havesman

1950            J.W. Stijntjes

19??            sloop

196?            marktterrein

nu                parkeerplaats

Pand 2B

1939            A. Arends en J. Palm

1950            A. Arends

19??            sloop

196?            marktterrein

nu                parkeerplaats 

Kerkstraat en

Marktpleintje

onderwerpenonderwerpen.html
stratenstraten.html
Opnieuw
BekekenVraag_en_Antwoord/Archief.htmlVraag_en_Antwoord/Archief.htmlOpnieuw_Bekeken/Archief.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1
Google
StreetViewGoogle_Maps_Kerkstraat.htmlGoogle_Maps_Kerkstraat.htmlGoogle_Maps_Kerkstraat.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1
Afbeeldingen
deze straatStraten-album/Paginas/Kerkstraat.htmlStraten-album/Paginas/Kerkstraat.htmlStraten-album/Paginas/Kerkstraat.htmlshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1

Locatie

Informatie

Detailkaartdetailkaart_Kerkstraat.htmldetailkaart_Kerkstraat.htmlshapeimage_7_link_0
Informatie
Marktpleintjelocaties_Marktpleintje_2.htmllocaties_Marktpleintje_2.htmllocaties_Marktpleintje_2.htmlshapeimage_8_link_0shapeimage_8_link_1