Hogestraat

 

ONEVEN NUMMERS


Doesburgsedijk 11, hoek Hogestraat, Chinees-Ind Rest. Azië

1867             Herberg De Croonprins

1900             woonhuis zuivelfabrikant Simonz (tot 1939?)

1910             Herberg De Croonprins, W.H. Brinkhorst

1937             Café-Restaurant Hofzicht, F.J. Jeulink

1938             Café-Restaurant Hofzicht,       eigenaar: E.H. Galema

1950             Café-Restaurant De Til            eigenaar: W.B. Hoefnagels

1968             Chinees-Ind Restaurant Azië   eigenaar: Lee

2003             Chinees-Ind Restaurant Azië   eigenaar: H. Zang

2010             Chinees-Ind Restaurant Azië   eigenaar: S.K. Hu


Hogestraat 1-1A-3-3A

Hier stond vroeger een villa, met daarbij een aparte kantoorruimte

Pand 1

1893?-1967  Fa. Sevenstern Jeneverstokerij

1950             bouw put (fa. Sevenstern)

1950             W.G.C. van Driesten, R.C.Th. van Driesten

1980             afgebroken en nieuwbouw

Pand 2

1893?-1967  Fa. Sevenstern Jeneverstokerij

1933             verbouw kantoorgebouw (fa. R.W. Sevenstern)

1934             verbouw kantoorgebouw (fa. R.W. Sevenstern)

1947             bouw toiletruimte (fa. R.W. Sevenstern)

1950             kantoor

1980             afgebroken en nieuwbouw


Hogestraat 5-5A-5B-5C

Hier stond vroeder 1 pand: Hotel De Kroon

1740             Logement De Princencroon bij Bitter Bitter

1790             Logement De Prince Kroon wordt te koop aangeboden door

                     de erfgenamen van wijlen Bitter Bitterse     

1798             De Kroon, Kastelein: Van de Bogaart

1800             Logement De Kroon, H. Brinkhorst

1816             Logement De Kroon, G. (Gerrit) Brinkhorst

1835             Logement De Kroon, J.H. Brinkhorst

1850             Logement De Kroon, G. (Gerrit) Westhoff
1887             Hotel De Kroon, C. Brouwer

1896             Hotel De Kroon, J.H. Brouwer

1903             verbouw zaal (J.H. Brouwer, H. Ferkranus)

1905             verbouw kleine zaal (J.H. Brouwer, H. Ferkranus)

1911             afgebrand en daarna herbouwd

1911             wederopbouw hotel (J.H. Brouwer, H. Ferkranus)

1925             Hotel De Kroon, eigenaar: D. Ferkranus

1927             bouw grote zaal (H. Ferkranus)

1928             verbouw hotel (H. Ferkranus)

1931             bouw bergplaats (H. Ferkranus)

1939             Hotel De Kroon, eigenaar: H. Ferkranus

1941             Hotel De Kroon, eigenaar: A.B. Prinsen

1943             verbouw toiletinrichting (A.B. Prinsen)

1946             verbouw badkamer en wijzigen trap (A.B. Prinsen)

1948             inrijhek met poort hoteltuin aan Hoflaan (A.B. Prinsen)

1950             A.B. Prinsen, G.F. Prinsen

1965             gastarbeiders-pension van de Meteoor

1980             afgebroken en nieuwbouw


Hogestraat 7-9

functies: woning en kantoor van de Rentmeester Hof te Dieren, meisjeskostschool, klooster, kantoor, dubbel woonhuis

1843             gebouwd als één huis

1906             gesplitst in nr. 7 en 9

Hogestraat 7

1950            B. Compaijen

2012            woonhuis

Hogestraat 9

1929            verbouwing hoofdingang (W. Kroese)

1950            R. Lingeman, W. Smorenburg, M. Smit

2012            woonhuis familie Kock


Hogestraat 9A, Petit-café De Oranjerie

1916             bouw tuinhuis van Hogestraat 11, architect Uiterwijk

tot 1941        opslag van kuipplanten en brandstoffen, werkplaats, dierenverblijf

1941-1960    woonhuis

19??             dependance BLO-school

19??             in gebruik bij de plantsoenendienst

tot 1995        atelier kunstenaar

v.a. 2011       Petit-café De Oranjerie


CAROLINAPARK

Tot 1941 de tuin van Hogestraat 11, daarna openbaar park


Hogestraat 11, Politiebureau

1751             eigenaar: Abraham Elie Palairet

1857             eigenaar: Joan Henrik van Geuns, gehuwd met Carolina Kobus

                                     Naar mw. Carolina van Geuns-Kobus is zeer waarschijnlijk

                                     het park vernoemd.

1869             eigenaar: Cornelius Dasse Viëtor († 1889), gehuwd met

                                    Hendrika Johanna Binkhorst († 1901),

                                    dochter Jeantine Haitzema Viëtor (geboren 1855),

                                    in 1941 overleden en begraven in Dieren.

1901             eigenaar: Jeantine Haitzema Viëtor (“Mej. Viëtor”)

1916             bouw tuinhuis

1941             Gemeente Rheden wordt eigenaar (nalatenschap mej. Viëtor)

1942-heden  bestemming Politiebureau


Marktpleintje

Het Marktpleintje ligt op de splitsing Hogestraat-Kerkstraat.

De grond voor dit Markpleintje werd rond 1890 geschonken door mevr. Hoogland-Palairet aan de Buurtschap van Dieren. Mevr. Hoogland was de bewoner van Hogestraat 11, dat later bewoond werd door mej. Viëtor.

De bruine beuk op het Marktpleintje werd geschonken door notaris Everts in 1870.

De Buurtschap bezit dit pleintje nog steeds.


Hogestraat 13a, afgebroken

1905±           Straatman, coiffeur

1916±           W.J. Lant, tailleur

19..?             werkplaats schildersbedrijf Fa. Slik

19..?             afgebroken i.v.m. herinrichting van de Hogestraat


Hogestraat 13

voor 1811     Jan van Burik

1811             Wilhelm Fiet, hoedenmaker

1814             H.J.Harmsen

1818             Gradus Slik, meester verver (1796-1979  Schildersbedrijf Fa. Slik)

1924             verbouwing woonhuis (G.Z. Slik)

1950             J.W. Slik, H.G.J. Slik, schildersbedrijf

1981±            Albert van der Veen, fotopersburo

heden            Bed & Breakfast “Het Koetshuis”


Hogestraat 15

1889             D.G. Brinkhorst, schoenmaker

1908             H. Brinkhorst, schoenmaker

1943             G. van Steenbeek, optiek en bandages

1950             G. van Steenbeek, optiek en bandages

1956             J.H. Meijer, radio en TV verkoop


Hogestraat 17-17A

1887             Wed. F.H.H. Emmerink, manufacturen

1891             H.A. Lowes, manufacturen

1933             B. Meijer, herenmodes en kleermakerij

1938             H.S.A. Gudden, manufacturen

1939             bouw schuur (H. Gudden)

1950             H.S.A. Gudden

1963             Fa. de Wildt, loodgieter

heden           fam. J. de Wildt


Hogestraat 19-21-23, 1 groot complex

Aanvankelijk eigendom van familie Havinga. Later gekocht door Jos de Wildt.

Hogestraat 19

18??             Diligencebedrijf De Koppelpaarden

1880             Chr. F. Evers, sigarenfabriek

1889             B.J. Westerveldt, kruidenier

1920             R. Havinga, kruidenier

1960             sluiting winkel?

heden           woonhuis

Hogestraat 21

1939             R. Havinga

1950             R. Havinga, J.P. Smits (Levensmiddelenbedrijf?)

1960             woonhuis fam. Havinga?

heden           woonhuis

Hogestraat 23

1939             P. Kooiman, D. de Boer en Wed. J. Jansen, geb. Van Velsen

1950             P. Kooiman en Wed. B.G. Jansen van Velsen, geb. Broer

heden           familie R. Tenhagen-de Wildt


Hogestraat 25

1927             J.H. Cornelissen, juwelier en horlogier

1931             verbouwing winkel/woonhuis

1950             J.H. Cornelissen, horlogemaker en opticiën

1955             T. Peters, juwelier en horloger

1970             G. Teunissen, ontwerpbureau interieurproducten

2003             woonhuis

heden           woonhuis


Viëtorstraat 1 (hoek Hogestraat-Viëtorstraat)

1924             H.A.L. Lowes, handel in kerkperkamenten

1930             J. Lackrooij, meubelhandel

1937             Th. Buiting, herenkleding

1959             J. Hoefnagels, herenmodes


Hogestraat 27-29 (hoek Hogestraat-Viëtorstraat), 1 pand

1867-1891   ‘Franse school’: particuliere kostschool (lager onderwijs) van de heren

                     De Jongh en Draaijer

1876-1893    ‘School 1’: Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)

1904             sloop en nieuwbouw onderwijzerwoning en telefoongebouw

1905             “Telefoon-Bureau”, kantoor en woning

Hogestraat 27

1939             woonhuis directeur ULO J. van der Woude

1941             woonhuis directeur ULO/MULO, dhr. F.W. Winkelman

1950             woonhuis W.F. Winkelman

2003             woonhuis F.H. Grote Ganseij

heden           woonhuis J.J.M. van Gessel

Hogestraat 29

1915             Bureau Gemeentelijke Politie

1939             Bureau Gemeentelijke Politie

1950             woonhuis M.J. van Doorn, woonhuis

2003             Mevr. Morsink

heden           woonhuis


Hogestraat 31, School 1 (gelegen aan de Viëtorstraat)

1893             nieuwbouw ‘School 1’ (naast pand kostschool) met daarin:

                     Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO, openbaar onderwijs)

                     Deze school werd ook ‘Franse school’ genoemd.

19??             Burgemeester Bloemersschool voor BLO

19??             Polikliniek Ziekenhuis Velp

19??             Muziekschool

2011-2012   Grote renovatie van het gebouw

heden           Kinderopvang en Buitenschoolse opvang (BSO).


Hogestraat 33

1930             bouw serre (J.G. Hupkes)

1950             H. Broers en J.M.A. Broers, modevakschool

1970 ±          dependance muziekschool ?


Hogestraat 35-37, 1 pand

Hogestraat 35

1913             T. Wolthuis, horlogerie

1941             G.A. Blankenstein, Horloger en Juwelier

1950             G.A. Blankenstein, Horloger en Juwelier

2005             afgebrand en nieuwbouw

Hogestraat 37

1925             Gezusters Hebrans, dames modemagazijn

1950             E.M. Hebrans, textiel

1951             T. Hendriks, bloemenmagazijn

1981             Hanny Pieper, stomerij

2005             afgebrand en nieuwbouw


Hogestraat 39-41

Op deze locatie stond vroeger het gemeentehuis van Dieren

1814-1818    gemeentehuis van Dieren


burgemeester van de gemeente Dieren:

Jan Willemse  (1814-1818)
1819             woonhuis veldwachter Vrijheid

1893             J. Dolleman, smederij (ook hoefsmid)

1???             wed. G. Dolleman-Makkink

1???             H. Dolleman

1906             verbouwing woonhuis met smederij (Joh. Dolleman)

1949             H. Versteeg, schildersbedrijf

2003             G. Versteeg

heden            woonhuis


Hogestraat 43

1903             B. Pieper, schoenmakerij

1925             G. Land, kruidenier

1934             P. Rüter, kruidenier

1948             J. Kolkman, depot chemische wasserij

1950             G.F.J. Kolkman, H. Meijer, J.W.M. Kolkman

196?             gesloopt en nieuwbouw


Hogestraat 45-47, 1 pand

Hogestraat 45

1910             Gebr. Wijs, bouw dubbel winkel/woonhuis

1910             Fa. H. Wijs, schoenhandel en -makerij

1931             verbouw winkel/woonhuis (Fa. H. Wijs)

1932             bouw volière en schutting (Fa. H. Wijs)

1937             verbouw dubbele winkel/woonhuis (Fa. H. Wijs)

1950             T.G.H. Wijs, Schoenenmagazijn en reparatie-inrichting

1971             Fa. Wijs verhuist naar noodwinkels aan de Wilhelminaweg

1986-2009    Kreatief centrum Dieren, kunstnijverheids-benodigdheden

2010             Nicolai, kinderopvang

heden            woonhuis

Hogestraat 47

1924             verbouwing winkel/woonhuis (fa. H. Wys)

1943             vergroten woonkamer (Fa. G.H. Wijs)

1950             G.H. Wijs

2010              Nicolai, kinderopvang

heden            woonhuis


Hogestraat 49

1885             bakkerij H. Kolkman

1935             H.A.A. Kolkman, loodgieter

1946             P. Klaassen, vishandel

1950             P. Klaassen, vishandel

1961-1973   De Gezonde Apotheek, Gerrit Hamer, vishandel

1973-1978    werkplaats van zeilmakerij Ter Steeg (Prinsenstraat 10)

1990             Israelia, shoarma/pizzeria

1992             gesloopt na brand

199?             nieuwbouw (samen met Hogestraat 51 en 53)

heden           woonhuis

Hogestraat 51

199?             sloop en nieuwbouw (samen met Hogestraat 49 en 53)

heden           woonhuis          

Hogestraat 53

1896             G.J. Enzerink, behanger en stoffeerder

1930             verbouwing tot winkel/woonhuis (J.G. Maandag)

1936             verbouw winkel/woonhuis (R. Lingeman)

1940             M.A.J. Willenborg, Drogisterij en Fotografie

1950             M.A.J. Willenborg, Drogisterij Fotografie

1960             F. Grote Ganseij, rijwielen

1974             Thermocal, c.v. installaties

1975             Wam-Wam, kleding

1980             ’t Boetiekje , kleding

199?             sloop en nieuwbouw (samen met Hogestraat 51 en 49)

heden           woonhuis


Hogestraat hoek Spoorstraat 1 en 1A, voorheen Prinsenstraat 1

Spoorstraat 1

1878-1884    onbebouwd: overtuin van Hogestraat 54 (pastorie ds. D.G. Esscher)

1885             Bouw postkantoor met ambswoning door aannemer J. Maandag.

                     Hij is ook de eigenaar.

1886             gebouw verhuurd aan de Posterijen voor 550 gulden per jaar door

                     aannemer Maandag

1886             hulppostkantoor wordt postkantoor

1896             dienstverlening uitgebreid met de telegraaf

1896             nieuw huurcontract voor 870 gulden per jaar.

1903             verbouwing van het pand, o.a. uitbreiding aan de voorkant

1915             sluiting en verhuizing postkantoor naar Prinsenstraat 12

1916             Verbouw postkantoor tot winkelhuis en verkoop aan H.S. Gudden

1916             H.S. Gudden, manufacturen

1925             Verbouw woonhuis i.o.v. H. Gudden

1934             Verbouw winkelhuis i.o.v. D. Katz

1935             B. Katz, antiek en schilderijen

1964             Albert Lentink, filiaal van De Bazar

1974             Fa. ten Holder, radio en tv

1979             J.H. Hettelaar, electrotechniek

1990             Gino’s Shoarma, eig.: Hassan Usanmaz

heden           Gino’s Grillroom en Pizza, eig.: Hassan Usanmaz

Spoorstraat 1A

1885             gebouwd als aanbouw van het postkantoor

1939             J.H. (Hendrik) Leeman

1950             J.H. Leeman, meubelmaker

1990             afhaalbalie pizzeria

200?             café Gino’s Palace

heden           café Gino’s PalaceEVEN NUMMERS


Hogestraat 2, Villa Schoonoord, villa Den Hoek

voor 1899     boerderij (“Schoonoord”) van J.H. Brinkhorst

1899             bouw villa Schoonoord (J.H. Brinkhorst, arch. G.J. Uiterwijk)

1900             Pension Schoonoord, J.H. Brinkhorst,

1924             villa Den Hoek: naamsverandering villa  door de nieuwe bewoners

                     (Rein Sevenstern en dochter van J.H. Brinkhorst)

1931             verbouwing bijgebouw tot garage (R.W. Sevenstern & Zn)

1935             verbouwing woonhuis (R. Sevenstern)

1941             afbreken serre (R.C.F. Sevenstern)

1950             R.C.Th. Sevenstern, W.F.L. Kramers, W.H.M. Wreesmann

1950             R.W. Sevenstern & Zn., Distillst.

1960             Kantoor Fa. Sevenstern

1967             Dupker-Fashion’s Boetiek

2003             woonhuis

heden           woonhuis


Hogestraat 2a

1937             bouw serre in de overtuin van hotel De Kroon (H. Ferkranus)

1939             afscheiding serre in de overtuin hotel De Kroon (H. Ferkranus)

1950             Serre Hotel De Kroon

19??              afgebroken, niet herbouwd


Hogestraat 4-6, vroeger 1 pand, nu dubbele villa

1905             Pension Bellevue, J.L. Verweij Mejan

1909             afgebrand samen met nummer 8-10 (Het Wapen van Gelderland)

1911             nieuwbouw dubbele villa, in opdracht van Mej. J. Haitzema Viëtor

                     architect G.J. Uiterwijk

Hogestraat 4

1950             C.J. Berendsen, Tandarts

2003             woonhuis

heden           woonhuis

Hogestraat 6

1950             Wed. P.M. Willemse geb. Ganis, J.P. Simoons, A. Godschalk

2003             woonhuis

heden           woonhuis


Hogestraat 8-10, vroeger 1 pand, nu dubbele villa

1873             Het Wapen van Gelderland, H.V. Geerlings

1886             Het Wapen van Gelderland, C. Holla

1895             Het Wapen van Gelderland, J.F.C. Dierkes

1908             Het Wapen van Gelderland, K.Th. Bol

1909             afgebrand samen met nummer 4-6 (Pension Bellevue)

1910             nieuwbouw dubbele villa, in opdracht van Mej. J. Haitzema Viëtor

                     architect G.J. Uiterwijk

Hogestraat 8

1950             G. van Steenbeek, Dir. Lepper’s fabriek N.V.

1950             G. van Steenbeek, J. Hut

2003             woonhuis

heden           woonhuis

Hogestraat 10

1950             B. Mencke

2003             woonhuis

heden           woonhuis


Hogestraat 12: R.K. Kerk “Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming” of “Mariakerk”

1890             Eskes, bakkerij

1894             sloop

1894-1895    bouw R.K. Kerk (425 zitplaatsen)

                     Architect: A. Tepe

1895             inwijding R.K. Kerk “Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming”

1924-1925    bouw kerktoren (48 m. hoog), gesitueerd vóór het middenschip

                     Architect: Wolter te Riele uit Utrecht

1935             maken dubbele poort in hekwerk

1946             verbouw zangkoor

1975             kerk gesloten

1977             kerk wordt afgebroken, de ‘Mariatoren’ blijft staan

heden           Dierense toren


Hogestraat 14: Pastorie van de R.K. Mariakerk

1815             Wed. Palarait, azijnfabriek

1895             bouw R.K. Pastorie

1900             bouw kamer en waranda pastorie (R.K. Kerkbestuur, W. v.d Loo)

1907             vervangen hekwerk (R.K. Kerkbestuur)

1911             verbouw R.K. Pastorie (R.K. Kerkbestuur, W. v.d Loo)

1917             verbouw R.K. Pastorie (R.K. Kerkbestuur)

1922             plaatsen lichtkozijn boven hoofdingang pastorie (J.A. Haanenbrink)

1966             A. v.d. Heide, assurantiën

2003             woonhuis

heden           woonhuis


Hogestraat 16

1803             bakkerij

1887             G.J. Bitters, brood, koek- en banketbakker

1902             W. Bosman, patissier-cuisinier

1913             verbouwing winkel/woonhuis met bakkerij (W. Bosman)

1924             Huize Bosman, banketbakker en kokerij

1931             verbouwing winkel (J.W. Bosman)advertentie 1931


1950             ”Huize Bosman, Banketbakkerij Kokerij”, J.W. Bosman

1957             Jaques Struik, banketbakker

1990             D. v.d. Reep, natuurdesemproducten

199?             Lia Dekkers, zangpedagoge

2003             woonhuis

heden            woonhuis


Hogestraat 18

1950             woning hoofd R.K. St. Joannesschool, Dhr. M.J.F. Smits en

                     J.H. Lammerts

heden           woonhuis


Hogestraat 20, Apotheek

1889             H.C. Anderson, Apotheker

1892             J.G. Milius, Apotheker

1899             J. van Eijk, Apotheker

1950             J. van Eyk Apotheker, Wed. T. Wirth, geb. Reyling, J.Th.M. Mertens

1967             Mevr. Van Lelyveld, Apotheker

heden           woonhuis


Hogestraat 22

1896             N. Brinkhuis, kleermaker

1920             N. Brinkhuis, kleermakerij

1950             N. Brinkhuis, dames en heren kleermaker

1989             M. Rochette, reclame en grafische vormgeving

heden           woonhuis


Hogestraat 24

1902             J.G. Liesker, horlogier

1924             verbouwing woonhuis (G. Liesker)

1924             weduwe J.G. Liesker, sigaren, wijnen en gedistileerd

1926             G.H. Jeurissen, sigarenmagazijn

1927             G.H. Jeurissen, groentehandel

1950             G.H. Jeurissen, Groenten en Fruit

heden           woonhuis


Hogestraat 26-28, vroeger 1 winkelpand, nu dubbel pand

1890              F. Schurink, kruidenier en brandstoffen

1900              Galenkamp, winkelier

1913              nieuwbouw winkel/woonhuis en woning

Hogestraat 26

1913             ‘Casa Grande’, Jan Grotenhuis, sigarenmagazijn

1939             F.J. en mej. G.H. Bongers, sigarenmagazijn

1941             J.B. Leeman, schoenmaker en
1941             De Vlijt textielmagazijn, M.W. Leeman-Haanappel

1950             M.W. Leeman-Haanappel en J.B. Leeman, textielwinkel

1964             Magazijn De Lama, voorheen J.B. Leeman/M.W. Leeman-Haanappel

1969             Ten Holder, Electrische installaties en toestellen

1979-heden  Heersink Haarmode, Lia’s Hairfashion, kapsalon Jim Heersink

Hogestraat 28

1933             kantoor Steenfabriek Jos van de Loo

1937             Kapsalon Modern, J. Schakenraad

1938             B. Meijer, kleermaker

1950             B. Meijer

1954             Johan Bernard Leeman en familie

1959*            Chr. Leeman, Siervogelkwekerij Loridae (* jaar van inschrijving KvK)

1969             Mw. Leeman-Haanappel en familie, weduwe van J.B. Leeman

1983             Christiaan Leeman, kunstnijverheid-artikelen

1984             verkoop huis

heden           woonhuis


Hogestraat, hoek Koppelstraat 2, appartementen

Hier stond een winkelpand, slagersbedrijf

1894             J.E. Hupkes, bouw slachterij en rokerij

1894             Hupkes, slagerij

1924             Hanskamp, slagerij

1925             verbouwing slagerswinkel (H. Hanskamp)

1950             Hanskamp’s Vleeshouwerij

1950             H. Hanskamp, Wed. A. Hanskamp, geb. Veenstra,

                     Wed. J.P. Hanskamp, geb. de Vries

1996             Hanspak, groothandel in vlees en vleesartikelen, Sjoerd Hanskamp

199?             afgebroken, nieuwbouw appartementen

heden           appartementen Koppelstraat


Ingang Koppelstraat (vanaf de Hogestraat), hier hebben 2 bedrijven gestaan

Bedrijf 1

1881             J. Lestrade, koperslager

1902             A.Smit, horlogemaker

1905             E. Wolthuis, horlogemaker

1914             J. Dellemijn, horlogemaker

1924             J. Oonk, horlogemaker

1924             Jos Cornelissen, horlogemaker

1932             W. Derksen, sigarenmagazijn en religieuze artikelen

1939             W. Derksen, sigarenmagazijn en religieuze artikelen

1950             W.J. Derksen, sigarenmagazijn

1960             G. Campschreur, schoenmakerij

19??              gesloopt

Bedrijf 2

1908             M.J. Delmare, slagerij

1912             W. Derksen, sigarenmagazijn en religieuze artikelen

1931             T. Hendriks, groente, fruit en bloemen

1939             T. Hendriks

1943             T. Hendriks, bloemisterij

1950             T. Hendriks, Bloemenhuis

19??              gesloopt


Hogestraat 36

Hier stond een winkelpand

1889             J.J. de Bosson, winkelier en bakker

1890             W. Kloosterboer, winkelier

1910             A. Buisman, winkelier

1912             D. IJsselmuiden, poelier

1939             D. IJsselmuiden

1948             Gelderse Wildhandel, Chr. van Zeist

1950             H. van Zeist

1950             Gelderse Wildhandel, C. van Zeist & Zn.

1950             verbouwing winkelpand (G.J. de With)

1961             Visser, pensionbedrijf

1976             Pension Floris, mevr. Kasteel

19??             sloop na brand en nieuwbouw

2003             woonhuis

heden           woonhuis


Hogestraat 38

1909             J. Huiskamp, sigarenmakerij/tapper

1916             E. de Wit, tapper

1924             J. Palm, groenteboer

1930             sloop en nieuwbouw

1930             bouw woonhuis H. Wegman, aannemer M.H.J. Schoonwater

1939             H.W.J. Wegman

1950             H.W.J.  Wegman, scheepsbevrachter

1956             F. Wegman, accountantskantoor

2003             woonhuis

heden           woonhuis


Hogestraat 40 en 42 , 1 pand

Hogestraat 40

1896             H.J. Scheffer, kleermaker

1932             A. Schröder, kapper

1939             W. Fastenauer

1942             W. Fastenauer & Co. v/h Schröder, kapper

1950             H. Buunk, A.H. van Essen, Wed. H. Esselink, geb. Rechterschot

1950             Sporthuis Dieren, K. v.d. Pluijm en J. Mencke

1952             H.J.J. Brugman, religieuze artikelen

heden           woonhuis

Hogestraat 42, Leeman

1824             Christiaan Leeman, wieldraaier en stoelenmaker

1894             Gebr. Leeman, meubelmakerij

1912             bouw meubelmakerswerkplaats (C. Leeman)

1939             plaatsen nieuwe winkelpui na aanrijding, zie foto hieronder.

1950             Chr. Leeman en W.J. Leeman (zoon Johan)

1967             W.J. Leeman & Zn., Kunst en Antiek

1979             Ans. J. Leeman, kado-boetiek

2010             overlijden Ans.J. Leeman

heden           woonhuis
Hogestraat 44 en 46, 1 pand

Hogestraat 44

1910             W. Ketz, bakker

1927             A.F. Frek, kapper en sigarenmmagazijn

1939             A.F. Frek

1950             A.F. Frek, herenkapper

2003             woonhuis

heden           woonhuis

Hogestraat 46

1896             J. Maandag, timmerman/metselaar

1927             verbouw woonhuis (J.G. Maandag)

1939             Mej. D. Maandag en Mej. G.D. Maandag

1943             Kantoor Koopman’s Handelsmij.

1950             J.P.A. Koopman, Kunstmest- en Veevoederhandel

1996             familie Hietbrink

heden           woonhuis


Hogestraat 48

1878             H. Wijs, schoen en laarzenmakerij

1896             H. Wijs, schoenwinkel en schoenmakerij

191?             sloop en nieuwbouw winkel/woonhuis

1910             Rutgers, rijwielen, naaimachines, radio’s

1924             verbouwing winkel/woonhuis (S.H. Rutgers)

1939             S.H. Rutgers

1944             verbouwing bergplaats (H. Rutgers)

1950             S.H. Rutgers, Rijwiel en machinehandel

1999             De Vergeten Boodschap, kruidenierswaren Marga Bouchier

2007             De Koffiethuiswinkel, Folkert Terpstra

2010             Kate&Co, kunstnijverheid-artikelen en creatieve cursussen     


Hogestraat 50 en 52, 1 pand

Hogestraat 50

1879             Wed. J.M. Slik-Lucassen, kruidenier en café Slik

1925             G.Z. Slik, café Slik

1927             verbouw woonhuis (A. Barink)

1927             A. Barink, café-biljart De Harmonie

1929             bouw schuur met loods

1929             verbouwing winkel/woonhuis (A. Barink)

1929             M.J. Reerink, café-restaurant De Nieuwe Harmonie

1933             J. Weijl, café-restaurant De Harmonie en mineraalwaterfabriek

1934             H. Beek, Electrische Drukkerij

1950             Beek & Zn., H. Beek, G.H. Beek, drukkerij

1964             Doevendans, drukkerij

2003             G. Versluis

heden           woonhuis

Hogestraat 52

1939             De Wit, werkplaats sigarenfabriekje

1950             C. Reugenbrink

2003             woonhuis

heden           woonhuis


Hogestraat 54

1848             bouw voormalige pastorie van de Hervormde Kerk aan de Kerkstraat

1926             verbouwing pastorie

1939             ds. J.M. Muller, pastorie Hervormde kerk

1950             ds. A.K. Kolman, pastorie Hervormde Kerk

2003             woonhuis

heden            woonhuis


Hogestraat 56

1909             G.J. Kruis, smederij/rijwielen

1924             plaatsen benzinepompinstallatie (N.V. Acetylana)

1927             benzinepompinstallatie (Continental Petr. Comp.)

1932             verbouwing voorgevel (G.J. Kruis)

1939             G.J. Kruis

1950             Wed. K.G.J.M. Kruis, geb. Gelsing; L.J. van Gessel, aannemer

2011             Igor Leeman en Inge Leeman-van de Tillaard

heden           woonhuis


Hogestraat 58-60, 1 complex

Hogestraat 58

1892             bouw dubbel herenhuis (S.M. Veenendaal, architect G.J. Uiterwijk)

1900             woonhuis

1906             woonhuis verbouwd tot Bakkerij en Lunchroom S.M. Veenendaal

1914             verbouwing woonhuis (S.M. Veenendaal)

1922             bouw bergplaats met kelder

1933             Mej. J.M.A. Broers, modevakschool

1946             C.H. van Dalen, kapsalon, toneelkapper en verhuur toneelkleding

1950             C.H. van Dalen, kapper

1958             verbouwing nr. 58/60: nr. 58 wordt nu een dubbel pand (was enkel).

                     - kapsalon-deel (oorspronkelijk nr. 58) wordt café

                     - lunchroom-deel (oorspronkelijk bij nr. 60, komt nu bij nr 58) wordt café

1958             Café Het Centrum (‘t Anker), W. Smulders

1975             Café-Biljart Centrum, P. Lighthart

1985             Café De Trechter, Annie en Dick

1999             Café The Twister, Cor en Jeanette Rook

2005-2011    Café De Smit, Ton de Smit en Hanneke Harenberg

heden            Café De Smit, T. Nijenhuis

Hogestraat 60

1900             woonhuis

1906             woonhuis verbouwd tot Bakkerij en Lunchroom S.M. Veenendaal

1914             S.M. Veenendaal, Bakkerij en Lunchroom

1939             S.M. Veenendaal, Bakkerij en Lunchroom

1941             J.G.J. Gersen, Bakkerij en Lunchroom

1946             bouw bakkersoven

1948             C.J. de Mildt, Bakkerij en Lunchroom

1950             C.J. de Mildt, Brood-, Koek- en Banketbakkerij, Lunchroom

1950             A.M. Oonk, Bakkerij en Lunchroom

1954             H.J. Woolderink, Bakkerij en Lunchroom

1958             verbouwing nr. 58/60: nr. 60 wordt nu een enkel pand (was dubbel).

                     - bakkerij-deel wordt cafetaria

                     - lunchroom-deel (oorspronkelijk bij nr. 60, komt nu bij nr 58) wordt café

1958             cafetaria Het Centrum, A. Smulders

1966             cafetaria André Schoneveld

1979             cafetaria Ruud Uylen

1985             Cafetaria ’t Hoekje, Ronald en Elly de Boer

heden            Cafetaria ’t Hoekje, Ronald, Elly en Robin de Boer 

Hogestraat

Hoogstraat

Hoogeweg

Hoofdweg

Hoofdstraat

Dorpstraat

Rijksweg

Detailkaartdetailkaart_Hogestraat.htmldetailkaart_Hogestraat.htmlshapeimage_2_link_0
Google
StreetViewGoogle_Maps_Hogestraat_1.htmlGoogle_Maps_Hogestraat_1.htmlGoogle_Maps_Hogestraat_1.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1
Afbeeldingen
deze straatHogestraat/Hogestraat.htmlHogestraat/Hogestraat.htmlHogestraat/Hogestraat.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1

Locatie

Informatie

onderwerpenonderwerpen.html
stratenstraten.html
Informatie
Marktpleintjelocaties_Marktpleintje_3.htmllocaties_Marktpleintje_3.htmllocaties_Marktpleintje_3.htmlshapeimage_7_link_0shapeimage_7_link_1
Filmfilm_Hogestraat.htmlfilm_Hogestraat.htmlshapeimage_8_link_0
Opnieuw
BekekenOpnieuw_Bekeken/Archief.htmlOpnieuw_Bekeken/Archief.htmlOpnieuw_Bekeken/Archief.htmlshapeimage_9_link_0shapeimage_9_link_1