Harderwijkerweg

 

Schweer bey der Beckehof, Harderwijkerweg 66 t/m 136

Het complex werd in 1911-1912 gebouwd buiten de bebouwde kom van Dieren.

De architectuur van het hofje sluit aan bij die van in de late 17de en 18de eeuw gebouwde hofjes in steden als Amsterdam en Haarlem.

Gebouwd “voor oude echtparen van rechtzinnig beginsel om er hun laatste levensjaren te kunnen verblijven”. Het complex bestond indertijd uit 31 afzonderlijke woningen (nu 35), waaronder één voor de huismeester, een kapel en een Regentenkamer.

5/6 Deel van de huizen was bestemd voor gelovige Amsterdamse echtparen, en 1/6 deel voor voor echtparen van de Nederduitsch Hervormde Gemeente Dieren.

1912           Gebouwd door de Diaconie der Nederduitsch Hervormde Gemeente

                   Amsterdam uit de nalatenschap van de Amsterdamse koopman

                   C.H.H. Schweer bey der Becke (1827-1905).

                   Architect: Dhr. Posthumus Meijes uit Amsterdam

                   Aannemer: Firma Boerman uit Dieren (aanneemsom: f 119.331/ € 55.000)

                   Tuinarchitect: D.F. Tersteeg.

                   Schweer bey der Becke had tijdens zijn leven een bakkerswinkel aan het

                   Rembrandtplein in Amsterdam, maar verdiende zijn geld vooral in de

                   beurs- en onroerendgoedhandel. 

                   Hij ligt begraven op de Oude Algemene Begraafplaats, aan de overkant

                   van de Harderwijkerweg.        

2001           Woonstichting Vivare koopt het complex en verhuurt de woningen aan

                   55-plusser, ongeacht hun geloof.

2011-2012  Ingrijpende renovatie.


R.K. Emmaüskerk, Rode Kruislaan 2, hoek Harderwijkerweg

1971           bouw kerk


Gelders Hof, Harderwijkerweg 1A

Verpleeghuis, Reactiveringscentrum, Polikliniek


Oude Algemene Begraafplaats, Harderwijkerweg

Bij binnenkomst is er een rond veld met in het midden het graf van familie Kölling. De graven eromheen zijn allemaal naar het middelpunt gericht. Kenmerkend voor deze begraafplaats zijn de vele op elkaar lijkende stenen en de vele hekjes om de graven.

Tegenwoordig worden er geen nieuwe graven meer uitgegeven.

Bekende personen, die begraven zijn op deze begraafplaats:

  1. -Paul Adriaan Daum (1850-1898), journalist, toneel- en romanschrijver in Nederlands-

  Indië (pseudoniem Maurits)

  1. -C.H.H. Schweer bey der Becke (1827-1905), financier van het Schweer bey der

  Beckehof voor bejaarden, aan de overkant van de Harderwijkerweg.

  1. -Dirk Willem Middelhoven (1833-1916), Rijksontvanger der directe belastingen en

  accijnzen in Dieren. Na zijn dood werd het Middelhovenfonds opgericht voor “on- en

  minvermogende inwoners van Dieren (...) ingeval van ziekte, ongeval of ouderdom”.

  1. -Jan Ligthart (1859-1916), pedagoog, onderwijsvernieuwer en schrijver onderwijs-

  boeken.

- Anna Cornelia van Gogh (1855-1930), zus van de schilder Vincent van Gogh

- Willem Kölling (1869-1935), oprichter en 1ste directeur Gazelle-fabriek (familiegraf)

  1. -Chris Meijer (1817-1940), de enige Nederlandse soldaat die in mei 1940 wegens

  desertie ter dood werd veroordeeld en gefusilleerd (herbegraven)


Pensions

Pension Hagenau / Zomerlust    Harderwijkerweg 2

Pension Looman                        Harderwijkerweg 10

Pension Boszicht                        Harderwijkerweg 12

Pension Johanna Hendrika         Harderwijkerweg 16

Pension Woudoord                     Harderwijkerweg 20


Café, Harderwijkerweg 3

1936           Café Konings

1969           Café Damen

heden         Café Het Schilderij


Landhuis Beverode, ter hoogte van Harderwijkerweg ± nr. 115 (vroeger nr. 39)

landhuis met lange oprijlaan, ongeveer tot de huidige Beverodelaan, tegenover Surinkhof
1910            bouw landhuis door mr. Paul H.L. Lamberts Hurrelbrinck (*1882-†1963)

1910-1927: bewoner: mr. Paul H.L. Lamberts Hurrelbrinck
                   (motor- en autocoureur en publicist voor o.a. Autokampioen)
                   en zijn vrouw mevr. A. Lamberts Hurrelbrinck-van Leckwyck
1927-1937  leegstand
1937           afbraak door gem. Rheden (ten behoeve van bouw kleinere villa’s)

informatie na deze plattegrond

Afbeeldingen

Locatie informatie

3

Oude Algemene Begraafplaats
2
10
12
16
20
onderwerpenonderwerpen.html
stratenstraten.html

auteur: Jos Leeman