Burg. de Bruinstraat

 

Tijdelijke weg

In 1959 werd de Burgemeester de Bruinstraat aangelegd als een tijdelijke weg (voor een periode van maximaal 5 jaar) totdat de verlenging van de snelweg A348 Velp-Dieren (aanleg 1961-1974) richting Spankeren-Brummen klaar was. Het geplande tracé zou rakelings langs de Veerstoep van Dieren lopen en langs de uiterwaarden achter de Noorderstraat en Zutphensestraatweg.

De IJssel zou verlegd moeten worden richting Olburgen. In Dieren-Zuid werden alvast een aantal panden bij de IJssel afgebroken.

Door veel protest van de bewoners in de jaren 70 en 80 en geldgebrek van het Rijk werd de aanleg van de verlengde snelweg A348 vertraagd, uitgesteld en ten slotte afgeblazen.
Definitieve weg

En zo werd de tijdelijke Burgemeester de Bruinstraat een definitieve weg. Een keuze met grote gevolgen: Dieren-Zuid behield weliswaar haar historisch karakter, maar het dorp Dieren werd feitelijk in 2 delen gesplist door het steeds drukker wordende doorgaande verkeer op de Burgemeester de Bruinstraat. In 1969 werd het aantal rijstroken nog deels verdubbeld en kwamen er stoplichten. In 2009 werd de kruising met de Molenweg ongelijkvloers gemaakt.

Door de verkeersdrukte op de Burgemeester de Bruinstraat en het toegenomen aantal goederentreinen op het parallel lopende spoor (na invoering van de Betuwelijn en het afblazen van de zg. ‘Noordtak’), worden de problemen voor de inwoners van Dieren steeds nijpender. De spoorbomen zijn zo vaak gesloten, dat de bereikbaarheid voor hulpdiensten in gevaar komt, om over de verkeersopstoppingen en de geluids- en stankoverlast nog maar te zwijgen. De prognose is dat in de toekomst de drukte op de weg en het spoor zal toenemen.


Tunnels, halve tunnels, open tunnels, geen tunnels

Om de situatie voor het doorgaande verkeer en de bewoners te verbeteren worden er sinds 1999 gemeentelijke en provinciale plannen gemaakt om ondertunneling van het trein- en autoverkeer door Dieren mogelijk te maken. Deze plannen hebben de welklinkende namen “Dieren door het Lint” (1999), “Hart voor Dieren” (2000), “Hart van Dieren” (2006) en “Traverse Dieren” (2008). In de loop der jaren worden, vanwege de hoge kosten, de ambitieuze tunnel-plannen steeds verder ‘uitgekleed’.
Omdat in 2008 bleek dat de budgetten voor de tunnel-plannen van de gemeente ontoereikend waren, nam de Provincie Gelderland het initiatief over en versoberde het project drastisch. In deze plannen zijn de tunnels gedeeltelijk geschrapt en vervangen door een “open, verdiepte tunnelbak”. Uitvoering van de plannen staat gepland voor na 2015. De eerste huizen aan de Noorder- en Zuider-Parallelweg zijn inmiddels gesloopt. 

Burg. de Bruinstraat

Stationsplein

Nieuwe weg

N348

Locatie

Informatie

Afbeeldingen
deze straatStraten-album/Paginas/Burg_de_Bruinstr.htmlStraten-album/Paginas/Burg_de_Bruinstr.htmlStraten-album/Paginas/Burg_de_Bruinstr.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1
stratenstraten.htmlstraten.htmlshapeimage_3_link_0
onderwerpenonderwerpen.htmlonderwerpen.htmlshapeimage_4_link_0
Opnieuw
BekekenOpnieuw_Bekeken/Archief.htmlOpnieuw_Bekeken/Archief.htmlOpnieuw_Bekeken/Archief.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1
Detailkaartdetailkaart_Stationsplein.htmldetailkaart_Stationsplein.htmlshapeimage_6_link_0
Google
StreetViewshapeimage_7_link_0shapeimage_7_link_1