Middachter AlLEe

 

Middachter Allee

De Middachter Allee loopt van Avegoor-Ellecom, vanaf het tolhuisje (aangegeven door een stenen paaltje met witte kop) naar De Steeg, iets voorbij de Smidsallee (aangegeven met

een grote steen, liggend tegen een beuk)

De Middachter Allee heeft een lengte van 1421 meter
Middachter Allee en Kasteel Middachten ± 1913      Landgoed Middachten en Middachter Allee (bovenin: dubbele bomenrij) 1802


1640              Aanleg van de Middachter Allee; de Allee bestond uit eikenbomen.

1760              De Allee voor de tweede keer beplant nu met ongeveer 1500 beuken-

                      bomen: aan beide zijden een dubbele rij beuken; de laan is 16 m breed.

1819              Er komt een Straatweg van Arnhem naar Dieren (tolweg), met tolhuisjes bij

                      Avegoor in Ellecom, bij de Posthoorn (nu Chin. Rest. China Palace) in

                      Worth-Rheden en bij Bronbeek in Arnhem.

                      De Middachter Allee (zandweg) wordt een onderdeel van deze tolweg en

                      was tot 1920 een zandweg.

1820              De Franse bezettingstroepen verharden de weg.

1887              De Geldersche Stoomtram Maatschappij legt een tram-verbinding aan

                      tussen Dieren en Velp. Van Ellecom naar De Steeg komen aan de

                      rechterzijde rails te liggen voor deze stoomtram.

1900              Middachter Allee bestaat nu uit beuken van ongeveer 130 jaar oud.

1900              De tol wordt opgeheven en het tolbord verdwijnt van het tolhuisje.

1903              De tolhuisjes bij Ellecom en Worth-Rheden worden afgebroken.

1925              Er rijden al bussen.

1927              Middachter Allee wordt opnieuw bestraat.

1931              De stoomtram wordt vervangen door een motorwagen.

1939              Tramverkeer stopt, de rails worden opgeruimd.

1945              Een deel van de bomen wordt ‘opgeblazen’ door de Duitse bezetter.

1949              De eerste 600 meter van de Middachter Allee vanaf De Steeg wordt 

                      opnieuw aangeplant. De weg wordt nu 18 m breed en geasfalteerd.

1950-1960     Ook langs de rest van de Middachter Allee worden de oude bomen

                      gekapt en nieuwe beukenbomen aangeplant.

2007              Middachter Allee wordt opnieuw aangepast, mede om de verkeers-

                      snelheid te verlagen. De rijbaan wordt versmald tot 12 meter.


zie ook:

www.bgdesteeg.nl/Middachter%20Allee.htm

 

informatie na deze plattegrond

Afbeeldingen

Locatie informatie

Middachter Allee

Middachterlaan

Middagterallee

Straatweg van

Arnhem naar Dieren

onderwerpenonderwerpen.html
stratenstraten.html