IJssel, pontveer, Aan ‘t Veer

 

Aan ‘t Veer nr. 1 (nu Veerstraat 9-15)

architect: Uiterwijk

1924            G.J. Uiterwijk, architect en makelaar


Aan ‘t Veer nr. 2

architect: Uiterwijk

1938-1942  W.A.R. Jagerink, theepakkerij


Aan ‘t Veer nr. 3, Het Veerhuis

1904            Koffiehuis Het Veerhuis, eig.: C. Geerlings (tevens pontbaas)

1911            Café Het Veerhuis (en kegelbaan), eig.: C. Geerlings

1927            Café Het Veerhuis, Wiegman (tevens pontbaas)

1931            Café Het Veerhuis, eig.: G.J. Simon

1934            Steenhouwerij G.J. Simon

1938            sluiting café, pand wordt verbouwd tot woonhuizen (nr. 3, 3a, 4)

1938-1940   nr. 3a: familie van Tent Beeking

1940-1942   nr. 3a: woonhuis familie G.J.H. Hesling

1938-2008   nr. 3: F. Wiegman, pontbaas (tot 1990)

                    pontbaas v.a. 1990: gebr. L. en Th. Bremer (Olburgen)


Lagestraat 69

1907            W. Mooy, bierbottelarij

1924            W. Mooy, brandstoffen en schippersbeurs

1929            W. Mooy, kruidenier en schipperswinkel

1950            V.A. Martina, kunststeen en terrazzo


Lagestraat 73

1924            J. Stoter, brandstoffenhandel

1927            T. Pieper, brandstoffenhandel

1950            Th.B.M. Koekoek, melkhandel


Lagestraat 75

1925            G.H.W. van Huet, koffie, thee en tabak

1927            M. Schillemans, ijs en snoep

1928            H. Brandsma-Wissink, lingerie en kousen

1939            G.J. Simon, steenhouwerij

1968            Gebr. Degens, steenhouwerij


Lagestraat 98

1915            Sigarenfabriek Aroma, V. Romein

1935            Firma K. Bouman, fietsonderdelen


Lagestraat 100     

1880            Herberg Schippers Welvaren

1900            Pension IJselzicht, H.J. Steinvoort


Veerstraat 18

1896            J. Steinvoort, timmerbedrijf

1940            H.J. Steinvoort, timmerbedrijf

1960            Garage Gebr. Van de Lagemaat


Kruisstraat 31, Villa Geertruida, Huize Duma, Villa Laja

18??-1844   Villa Geertruida: dr. Hendrik Christiaan Herman Thorbecke,
                    1
e huisarts in Dieren (*1801 Zwolle - †1844 Dieren)

tot 1909       Huize Duma: eigenaar Jhr. Witsen Elias

(1908-19??   Villa Duma: dr. Antoine Henri de Chaufepie (ook Chauffepied) ?

1909-1933   Johann August Diederich Bornemann (aankoopprijs: fl. 7000)

1933-1938   onbewoond

1938            aankoop en sloop villa Duma door Arie Schotsman (aankooprijs fl. 4500)

1939            nieuwbouw Villa “Laja” (Luutje, Arie, Jan, Annie)

                    door Arie Schotsman, directeur Edy (Emailleerfabriek De IJssel, Dieren)

1939 -1945  eigenaar A. Schotsman

1945-1968   eigenaresse weduwe L. Schotsman-Sta van Uiter

1968-1981   eigenaar ir. Jan Schotsman

1981-heden eigenaresse mevr. H. Schotsman-Niekamp


Historie veerpont (zie aparte pagina, klik hier)


Haven, kade en loswallen  (zie ook de detailkaart)

Situatie ong.1900: v.l.n.r. loswal met houten beschoeiing, veerstoep en hoge kade (stenen loswal). Pas later - ong.1930?- werd de haven aangelegd d.m.v. een krib en een strekdam evenwijdig aan de kade.

Ongeveer 19?? verdwijnt de hoge loswal en na 1970 wordt de haven niet meer op diepte gehouden en slibt dicht. Tegenwoordig is er op die plaats nog een klein haventje en een losloopgebied voor honden.


Drijvend Badhuis in de IJssel   

Lang voordat de haven van Dieren een feit was,  lag er vanaf 1863 op die plaats een drijvend badhuisje in de IJssel. Het bestond uit 4 hokken waarin men op houten vlonders kon baden. Veel bewegingsruimte was er niet.
Het badhuis was geopend van mei/begin juni tot eind september, afhankelijk van het weer. Dit verklaart ook waarom er het ene jaar bijna twee maal zoveel baders waren als in het andere jaar.

Het aantal verkochte kaartjes in de eerste jaren was: 1863: 634 kaartjes

                                                                                  1864: 547 kaartjes

                                                                                  1865: 1071 kaartjes

                                                                                  1866: 697 kaartjes.

Bij ieder kaartje was het gebruik van 2 handdoeken per persoon inbegrepen, maar kinderen moesten het met één handoek doen.

Het badhuis heeft aan het eind van die eeuw ook even in het Kanaal gelegen, vlakbij de spoorbrug. Vanaf 1905 kreeg Dieren een echt openlucht zwembad in de weilanden achter de Lagestraat bij de Doesburgsedijk.
 
Afbeeldingen
dit onderwerpIJssel_en_pontveer/IJssel_en_pontveer.htmlIJssel_en_pontveer/IJssel_en_pontveer.htmlIJssel_en_pontveer/IJssel_en_pontveer.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1

Locatie

Informatie

Detailkaartdetaikaart_AantVeer-IJssel.htmldetaikaart_AantVeer-IJssel.htmlshapeimage_3_link_0
onderwerpenonderwerpen.html
stratenstraten.html
Opnieuw
BekekenOpnieuw_Bekeken/Archief.htmlOpnieuw_Bekeken/Archief.htmlOpnieuw_Bekeken/Archief.htmlshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1
historie
veerponthistorie_Veerpont.html